Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Akreditované kurzy

Teoretický úvod do kariérového poradenství, základní informace k používané terminologii. Praktický nácvik technik

Zážitkové kariérové poradenství
Praktický nácvik metod založených na zážitkovém přístupu pro lepší aplikaci metod při práci se žáky.

Sociodynamický přístup v kariérovém poradenství
Sociodynamické poradenství, metody a prvky, které mohou pomoci při práci se žáky (sociální a kulturní kontext, mapování životního prostoru…)

Kariérové poradenství – prezentace na trhu práce
Interaktivní seminář pro pedagogy, výchovné poradce, školní psychology, základních, středních a vyšších odborných škol. Jak přiblížit sebeprezentaci na trhu práce žákům.

Koučovací přístup v kariérovém poradenství
Ukázka práce s jednou z nejefektivnějších metod, které žákům pomohou dosáhnout cíle. Pracovat budeme s otázkami hodnot a identity.