Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Rekvalifikace a kurzy: Administrativa, management a finance | Jihomoravský kraj


V kategorii administrativa, personalistika a finance naleznete kurzy, které vám mohou pomoci k lepšímu uplatnění nebo získání nového zaměstnání v žádaných profesích, jako jsou sekretář(ka), asistent(ka), administrativní pracovník/pracovnice, personalist(k)a, HR manažer(ka), účetní, mzdový/mzdová účetní, daňový poradce/poradkyně, konzultant(ka) apod.

Pokud jste zvolili tuto kategorii rekvalifikačních kurzů, mohlo by vás také zajímat doplnění jazykových schopností v sekci jazykové kurzy nebo zdokonalení práce na PC v sekci počítačové kurzy a IT. Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Administrativa, management a finance je aktuálně
1082 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 72 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do

Doporučené kurzy v kategorii

Kurz podvojného účetnictví
Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky (od účastníků kurzu nejsou očekávány žádné vstupní znalosti), tak pro ty z Vás, kteří již určité znalosti z oboru mají a chtějí si je prohloubit. Pokud na…
Rekvalifikační kurz
3. 2. 2020
Brno-město
Základy finančního řízení
Seminář je zaměřen nejen na objasnění základního významu finančních výkazů, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale také k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k…
Neakreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město

Další kurzy

Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst
1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě - veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly - zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol) - zákon o kontrole …
18. 11. 2019
Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020
Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní…
Neakreditovaný kurz
18. 11. 2019
Účetní závěrka roku 2019 pro podnikatelské subjekty
Cílem semináře je připravit účastníky na účetní závěrku roku 2018 a seznámit je se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti.Program semináře:Rozsah účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a…
Neakreditovaný kurz
18. 11. 2019
Brno-město
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí a občanů EU - praktikum
Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky s podmínkami zaměstnávání cizinců z třetích států a občanů EU v ČR. Seminář klade důraz na využití znalostí problematiky v praxi.Program semináře…
Neakreditovaný kurz
18. 11. 2019
Brno-město
MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba obecně závazných vyhlášek
Tento seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků ucelený přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, včetně nutných změn v obecně závazných vyhláškách. Obsah semináře je…
19. 11. 2019
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor
Odborný program semináře: Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu Ochrana nájemce, její cíle a úskalí Vznik nájmu bytu podle ObčZ Práva a povinnosti…
19. 11. 2019
Občanské průkazy a cestovní doklady
Občanské průkazy - pojem a druhy občanských průkazů - údaje zapisované do občanského průkazu a jejich členění - postup při vydávání občanského průkazu - osobní kódy - doby platnosti…
19. 11. 2019
Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí)
Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, státním zaměstnancům a zaměstnancům jiných správních orgánů. Výklad bude zaměřen na praktický průběh správního řízení s důrazem na jeho…
19. 11. 2019
Ztráty a nálezy
Po souhrnu nezbytných zákonných podkladů (občanský zákoník, zákon o obecní policii, stanovisko ministerstva) se změříme na povinnosti obce, policie, provozovatele veřejné budovy či zařízení užívaného…
19. 11. 2019
Správní řád v praxi
Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení. Seminář je určen pracovníkům…
19. 11. 2019
Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně
Nemocenské pojištění 2019 Změny v poskytování náhrady mzdy a aktuální otázky nemocenského pojištění 1. Služby e-portálu ČSSZ pro zaměstnavatele. 2. Elektronická neschopenka (aktuální informace o…
19. 11. 2019
KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST v.s. 19160
Historie psaní kronik. Obsah kroniky. Kronikářská práce. Současnost a právní úprava pro vedení kronik (Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.). Archivace dokumentů. Používání techniky. …
Neakreditovaný kurz
19. 11. 2019
Brno-město
NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ v.s.19158
Praktický seminář zaměřený na nábor a výběr zaměstnanců, jehož cílem je seznámit účastníky s dostupnými zdroji, metodami a procesem získávání zaměstnanců, včetně možných úskalí, tipů, triků a…
Neakreditovaný kurz
19. 11. 2019
Brno-město
Tvorba harmonogramů stavebních zakázek s podporou SW Oracle Primavera P6 – pokračování
Úvod Metodika - PRO ČASOVÉ ŘÍZENÍ U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK PODLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK FIDIC - ZÁKLADNÍ POJETÍ ČASU VE VÝSTAVBĚ - POŽADAVKY NA HARMONOGRAM - MANUÁL PRO ZHOTOVITELE A SPRÁVCE STAVBY NA…
Neakreditovaný kurz
19. 11. 2019
1 2 3 ... 36 37 38

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé