Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Rekvalifikace a kurzy: Administrativa, management a finance | Jihomoravský kraj


V kategorii administrativa, personalistika a finance naleznete kurzy, které vám mohou pomoci k lepšímu uplatnění nebo získání nového zaměstnání v žádaných profesích, jako jsou sekretář(ka), asistent(ka), administrativní pracovník/pracovnice, personalist(k)a, HR manažer(ka), účetní, mzdový/mzdová účetní, daňový poradce/poradkyně, konzultant(ka) apod.

Pokud jste zvolili tuto kategorii rekvalifikačních kurzů, mohlo by vás také zajímat doplnění jazykových schopností v sekci jazykové kurzy nebo zdokonalení práce na PC v sekci počítačové kurzy a IT. Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Administrativa, management a finance je aktuálně
1087 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 71 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do

Doporučené kurzy v kategorii

Kurz podvojného účetnictví
Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky (od účastníků kurzu nejsou očekávány žádné vstupní znalosti), tak pro ty z Vás, kteří již určité znalosti z oboru mají a chtějí si je prohloubit. Pokud na…
Rekvalifikační kurz
11. 11. 2019
Brno-město
Základy finančního řízení
Seminář je zaměřen nejen na objasnění základního významu finančních výkazů, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale také k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k…
Neakreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město

Další kurzy

MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba obecně závazných vyhlášek
Tento seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků ucelený přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, včetně nutných změn v obecně závazných vyhláškách. Obsah semináře je…
22. 10. 2019
Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace
Tento seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují nebo chtějí seznámit s problematikou povinného zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tedy zejména pro obce, kraje,…
22. 10. 2019
Místní a účelové komunikace
Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak…
22. 10. 2019
Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně
Pracovnělékařské služby a související právní předpisy • výklad základních ustanovení souvisejících s poskytováním a zajišťováním pracovnělékařských služeb • doporučené postupy v praxi…
22. 10. 2019
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019
Cílem semináře je poskytnout Vám potřebné informace a znalosti o požadavcích stanovených pro rok 2019 na zajištění přípravy provedení inventarizace všeho majetku, závazků a ostatních aktiv i pasiv…
Neakreditovaný kurz
22. 10. 2019
Brno-město
LinkedIn pro personalisty (praktické školení)
LinkedIn je profesní sociální síť, která poměrně rychle získává popularitu i v České republice a začíná být velmi oblíbená rovněž mezi personalisty, kteří LinkedIn využívají kupříkladu k…
22. 10. 2019
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na…
22. 10. 2019
Brno-město
Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení
Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se…
23. 10. 2019
Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a 2019, zkušenosti a očekávání
Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených…
23. 10. 2019
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů
Obsah semináře: Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP…
23. 10. 2019
DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020
Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách celních předpisů a zákona o DPH pro rok 2019/2020. Seminář je určen zejména…
23. 10. 2019
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
Plánování lidských zdrojů - definování potřeb organizace, spolupráce vedoucích zaměstnanců a personalistů. Popis pracovního místa - požadavky na uchazeče. Získávání uchazečů - personální marketing,…
23. 10. 2019
VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb praktické právní minimum pro personalisty
Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled v problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe.…
23. 10. 2019
Cestovní náhrady v roce 2019
Seminář je určen pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, pro personalisty, pro  ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky. Náplň semináře budou…
Neakreditovaný kurz
23. 10. 2019
Brno-město
1 2 3 ... 35 36 37

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé