Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Rekvalifikace a kurzy: Administrativa, management a finance | Jihomoravský kraj


V kategorii administrativa, personalistika a finance naleznete kurzy, které vám mohou pomoci k lepšímu uplatnění nebo získání nového zaměstnání v žádaných profesích, jako jsou sekretář(ka), asistent(ka), administrativní pracovník/pracovnice, personalist(k)a, HR manažer(ka), účetní, mzdový/mzdová účetní, daňový poradce/poradkyně, konzultant(ka) apod.

Pokud jste zvolili tuto kategorii rekvalifikačních kurzů, mohlo by vás také zajímat doplnění jazykových schopností v sekci jazykové kurzy nebo zdokonalení práce na PC v sekci počítačové kurzy a IT. Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Administrativa, management a finance je aktuálně
805 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 71 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do

Doporučené kurzy v kategorii

Základy finančního řízení
Seminář je zaměřen nejen na objasnění základního významu finančních výkazů, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale také k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k…
Neakreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Kurz podvojného účetnictví
Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky (od účastníků kurzu nejsou očekávány žádné vstupní znalosti), tak pro ty z Vás, kteří již určité znalosti z oboru mají a chtějí si je prohloubit. Pokud na…
Rekvalifikační kurz
otevřený termín
Brno-město

Další kurzy

Jak na problémové zaměstnance?
Nejeden zaměstnavatel či personalista řeší v praxi problémy související s problémovými zaměstnanci. Cílem semináře je seznámit zaměstnance na pozici personalistů a mzdových účetních s jejich…
22. 8. 2019
Aktuální stav školské legislativy
Obsah semináře: aktuální novinky ve školském zákoně, zákonu o pedagogických pracovnících a v prováděcích předpisech.
23. 8. 2019
Komunikace a typologie MBTI
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je model osobnosti a diagnostický nástroj účinný pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi, který používají přední světové společnosti pro zlepšení…
Akreditovaný kurz
23. 8. 2019
Brno-město
Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací
I. Právní úprava II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) Přípravná fáze – plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu. V průběhu kontroly –…
26. 8. 2019
Individualizace předškolního vzdělávání
Vzdělávací kurz je zaměřen na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole a na seznámení se způsoby pedagogické práce, které umožňují naplňovat požadavky RVP PV na předškolní vzdělávání.…
26. 8. 2019
Minimum celního deklaranta - 3denní
Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení, kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů. V rámci semináře budou zmíněny změny…
26. 8. 2019
Správní řízení a správní rozhodnutí
Cílem semináře je rozbor právní úpravy správního řízení a především institutu správního rozhodnutí. Obsahem semináře je charakteristika a důkladný rozbor správního řízení v prvním stupni, včetně jeho…
27. 8. 2019
VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb praktické právní minimum pro personalisty
Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled v problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe.…
28. 8. 2019
Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a 2019, zkušenosti a očekávání
Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených…
28. 8. 2019
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů
Obsah semináře: Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP…
28. 8. 2019
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví (dvoudenní)
Cílem tohoto semináře je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních…
Neakreditovaný kurz
28. 8. 2019
Brno-město
VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb praktické právní minimum pro personalisty
Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled v problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe.…
29. 8. 2019
Opravy pozemních komunikací
Pozemní komunikace majetkovým zařazením náleží min. pod čtyři různé subjekty, co se týče výstavby a oprav. Ministerstvo dopravy, ŘSD – dálnice, silnice I třídy. Kraje, krajské úřady, silnice II, III…
29. 8. 2019
Správní řízení a správní rozhodnutí
Cílem semináře je rozbor právní úpravy správního řízení a především institutu správního rozhodnutí. Obsahem semináře je charakteristika a důkladný rozbor správního řízení v prvním stupni, včetně jeho…
29. 8. 2019
1 2 3 ... 28 29 30

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé