Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Rekvalifikace a kurzy: Pracovník v sociálních službách | Jihomoravský kraj


Chcete pečovat o osoby s fyzickými či psychickými obtížemi? Zvolte kvalifikační kurz Pracovníka v sociálních službách. Budete moci vykonávat přímou obslužnou péči, do které patří nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékaní. Dále můžete provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování hygienických a sociálních návyků, volnočasových aktivit a pečovatelské činnosti. Konkrétně to zahrnuje péči o domácnost, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů, psychickou aktivizaci a organizační zabezpečování, uspokojování psychosociálních potřeb.

Pokud nehledáte přímo kvalifikační kurz, můžete si vybrat z celé řady rozvojových kurzů pro pracovníky v sociálních službách, týkajících se například právní problematiky nebo komunikace s klientem. Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Pracovník v sociálních službách je aktuálně
96 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 17 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do
Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace
Vnitřní směrnice (vnitřní instrukce) je neveřejný právní předpis, kterým právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců či…
14. 9. 2019
Kinesiotaping - intenzivní kurz (šíje, záda, velké klouby)
Metoda kinesiotapingu je založena na chápání významu svalů nejen pro pohyb těla, ale také při žilním oběhu, lymfatickém toku a regulaci tělesné teploty. Správnou aplikací tapu (nalepení elastické…
Neakreditovaný kurz
2. 10. 2019
Brno-město
Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP. Paměťové strategie asociace a vizualizace, techniky na zlepšení koncentrace, akrostikum, metoda LOCI, ... Procvičení levé a pravé hemisféry,…
Akreditovaný kurz
8. 10. 2019
Brno-město
Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC. Tématem kurzu jsou základní principy a specifika paliativní péče. Postupy uspokojování tělesných potřeb klienta (např. činnosti zasahujících do…
Akreditovaný kurz
21. 10. 2019
Brno-město
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kurz je rekvalifikačním kurzem akreditovaným MPSV. Obsahové zaměření kurzu je stanoveno v souladu s § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Kurz je zaměřený na získání uceleného komplexu základních znalostí a…
otevřený termín
Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem
Přednáška je zaměřena pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a další pracovníky, kteří působí v sociálních službách. Přednáška bude věnována problematice styku dítěte s rodičem, rodiči,…
otevřený termín
Metody tréninku paměti, psychomotorika
Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852. Paměťové strategie asociace a vizualizace, techniky na zlepšení koncentrace, akrostikum, metoda LOCI a další metody tréninku paměti ...…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Přístup zaměřený na řešení v praxi
Kurz představí psychoterapeutický směr Přístup zaměřený na řešení a zaměří se na jeho využití v praxi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Jednotlivá témata: Seznámení se s…
Neakreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
První pomoc v sociálních službách
Cílem kurzu je umět rozpoznat příznaky zhoršení zdravotního stavu klienta při náhlých životu ohrožujících situacích, umět prakticky řešit akutní stavy ohrožení života a zdraví u klientů v terénní a…
Neakreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Základy etiky v sociálních službách
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní problematikou etického principu chování a jednání v sociálních službách. Vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení základních pojmů souvisejích s…
otevřený termín
Provozní standardy - jednodenní
Seminář oživí účastníkům kurzu znalosti vztahující se ke všem standardům číslo 11 - 15, včetně jejich provázanosti se standardy personálními a procedurálními. Každý standard bude rozebrán teoreticky…
otevřený termín
Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese
Práce v pomáhajících profesích, která se intenzivně zabývá druhými lidmi a jejich potřebami, vyžaduje osobní angažovanost a nasazení. To může vést k vyčerpání, únavě a později i k vyhoření.
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Systemická psychoterapie v praxi
Tento akreditovaný workshop nabízí představení základního teoretického rámce konstruktivismu a jeho uplatnění v terapeutické práci. Důraz je kladen na srozumitelný výklad, propojený s praktickými…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Verbální a neverbální komunikace v sociálních službách
Tento akreditovaný workshop je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí. V průběhu kurzu se pracovníci budou podrobně a sebezkušenostní formou zabývat jednotlivými složkami komunikace - verbální…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Závislostní chování uživatelů sociálních služeb
V různých typech sociálních služeb se pracovníci setkávají se závislostním chováním uživatelů. Může se jednat o drogy, alkohol, nadužívání psychofarmak, patologické hráčství nebo kombinované…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Rukodělné techniky - jejich využití v sociálních službách - malba a tisk na textilie, plastické dekorování s Powertexem
Jednotlivá témata: jaké techniky lze použít v sociální službě konkrétní informace o vybrané technice - výběr techniky je na přání účastníků, seznámení s technikou, vhodnost techniky pro různý typ…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
1 2 3 4

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé