Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Rekvalifikace a kurzy: Pracovník v sociálních službách | Jihomoravský kraj


Chcete pečovat o osoby s fyzickými či psychickými obtížemi? Zvolte kvalifikační kurz Pracovníka v sociálních službách. Budete moci vykonávat přímou obslužnou péči, do které patří nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékaní. Dále můžete provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování hygienických a sociálních návyků, volnočasových aktivit a pečovatelské činnosti. Konkrétně to zahrnuje péči o domácnost, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů, psychickou aktivizaci a organizační zabezpečování, uspokojování psychosociálních potřeb.

Pokud nehledáte přímo kvalifikační kurz, můžete si vybrat z celé řady rozvojových kurzů pro pracovníky v sociálních službách, týkajících se například právní problematiky nebo komunikace s klientem. Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Pracovník v sociálních službách je aktuálně
115 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 18 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do
Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace
Vnitřní směrnice (vnitřní instrukce) je neveřejný právní předpis, kterým právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců či…
14. 9. 2019
Základy individuálního plánování v sociálních službách
Kurz je věnovaný problematice individuálního plánování v sociálních službách. Hlavním cílem kurzu je seznámit frekventanty s celkovým procesem individuálního plánování a jeho smyslu v sociální práci.…
Akreditovaný kurz
19. 9. 2019
Brno-město
Kinesiotaping - intenzivní kurz (šíje, záda, velké klouby)
Metoda kinesiotapingu je založena na chápání významu svalů nejen pro pohyb těla, ale také při žilním oběhu, lymfatickém toku a regulaci tělesné teploty. Správnou aplikací tapu (nalepení elastické…
Neakreditovaný kurz
2. 10. 2019
Brno-město
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického…
Rekvalifikační kurz
4. 10. 2019
Brno-město
Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP. Paměťové strategie asociace a vizualizace, techniky na zlepšení koncentrace, akrostikum, metoda LOCI, ... Procvičení levé a pravé hemisféry,…
Akreditovaný kurz
8. 10. 2019
Brno-město
Mindfulness (všímavost) v sociálních službách
Popis kurzu Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby…
Akreditovaný kurz
10. 10. 2019
Brno-město
Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0153-SP/PC. Principy šetrné manipulace s nemocným - minimalizace bolesti nemocného a maximální ochrama ošetřujícího před přetížením. Kurz je akreditován…
Akreditovaný kurz
15. 10. 2019
Brno-město
Dítě v centru
Dítě v centru Akreditace MPSV č.: A2017/0314-SP počet hodin: 24 počet účastníků: 16 Kurz představuje českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle. Jde o roky…
Akreditovaný kurz
17. 10. 2019
Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC. Tématem kurzu jsou základní principy a specifika paliativní péče. Postupy uspokojování tělesných potřeb klienta (např. činnosti zasahujících do…
Akreditovaný kurz
21. 10. 2019
Brno-město
Motivační hodnocení zaměstnanců v sociálních službách
Motivační hodnocení zaměstnanců v sociálních službách Hodnocení zaměstnanců je významnou manažerskou kompetencí, která vyžaduje znalosti a praktické zkušenosti s vedením hodnotících rozhovorů. …
Akreditovaný kurz
6. 11. 2019
Brno-město
Kritika - co s námi dělá a jak s ní dobře zacházet
Popis kurzu V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat kritice, která nás provází v různé podobě celým naším životem a promítá se do vnímání naší vlastní hodnoty. Kritika může přinést celou škálu…
Akreditovaný kurz
13. 11. 2019
Brno-město
Etické otázky v sociálních službách
Pomáhající při výkonu svého zaměstnání disponují značnou mocí nad klientem. Tento workshop by měl vést k tomu, aby se naučili reflektovat etické aspekty své profese a tak minimalizovali možné…
Akreditovaný kurz
14. 11. 2019
Brno-město
Imaginativní techniky při práci s klienty
Popis kurzu Schopnost imaginace představuje velký potenciál pro osobní i profesní život člověka. Jak ji využít v individuální nebo skupinové práci s klienty se účastníci kurzu nejen dozvědí, ale…
Akreditovaný kurz
14. 11. 2019
Brno-město
Systemická psychoterapie v praxi
Tento akreditovaný workshop nabízí představení základního teoretického rámce konstruktivismu a jeho uplatnění v terapeutické práci. Důraz je kladen na srozumitelný výklad, propojený s praktickými…
Akreditovaný kurz
19. 11. 2019
Brno-město
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH v.s. 19159
Aktivizace - druhy a význam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecně. Ergoterapie a arteterapie. Reminiscence. Kognitivní rehabilitace. Praktické nácviky.
Akreditovaný kurz
19. 11. 2019
Brno-město
Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese
Práce v pomáhajících profesích, která se intenzivně zabývá druhými lidmi a jejich potřebami, vyžaduje osobní angažovanost a nasazení. To může vést k vyčerpání, únavě a později i k vyhoření.
Akreditovaný kurz
27. 11. 2019
Brno-město
1 2 3 4

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé