Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Vzdělávací kurzy: Právo v sociálních službách | Jihomoravský kraj


Zajímá vás právní problematika v sociálních službách? Kurzy z této kategorie vám poskytnou přehled v občanském zákoníku a zákoníku o sociálních službách, orientaci v exekučním řízení i postupech při stížnostech na sociální služby. Vyberete si také v případě, že hledáte legislativní rámec sociálních dávek, opatrovnictví nebo úvod do problematiky dluhového poradenství.

Chcete se vzdělávat v jiné oblasti než je právní stránka sociálních služeb? Navštivte kategorii Pracovník v sociálních službách, která obsahuje přímo kvalifikační kurzy vedoucí k výkonu tohoto povolání. S kurzy z kategorie Rozvoj kompetencí pečovatele získáte znalosti a dovednosti užitečné pro práci v sociálních službách. Kategorie Práce s klientem obsahuje celou škálu kurzů zaměřených na metody a techniky práce s různými typy klientů.

Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Právo v sociálních službách je aktuálně
289 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 7 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do
Základy krizové intervence
Školení se zaměřuje na předání základních znalostí a dovedností pro práci s klienty v krizi. Definuje krizi v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu života a ozřejmuje hlavní možné…
10. 9. 2019
Brno-město
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
Účastníci budou seznámení se základy zahradní terapie, care farming a terapie ve volné přírodě. Dostanou informace o výhodách přístupu care farming, seznámí se se základy aktivit se zvířaty a…
11. 9. 2019
Brno-město
METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR) v.s. 19126
• Aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě. • Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. • Vedení spisové dokumentace, standardizovaný…
Akreditovaný kurz
12. 9. 2019
Brno-město
Adaptace seniora při nástupu do instituce
Seminář představí účastníků informace o procesu adaptace tak, aby po jeho absolvování znali nejen základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě, ale uměli také rozpoznat a adekvátně…
16. 9. 2019
Brno-město
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou inspekcí kvality sociálních služeb v celé její šíři a aktuálním zněním, zmenšit obavu z inspekcí kvality a posílit a podpořit motivaci k…
16. 9. 2019
Brno-město
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH v.s 19133
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových…
Akreditovaný kurz
19. 9. 2019
Brno-město
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
Seminář nahlíží na emoční inteligenci jako na podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Navazuje na skutečnost, že právě EI je kvalitativní rovina,…
26. 9. 2019
Brno-město
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Seminář je zaměřen na osvětlení základních témat a způsobů komunikace s osobami romského etnika s důrazem na specifika komunikace mezi pracovníkem a uživatelem služby. Obsahem školení je vymezení…
30. 9. 2019
Brno-město
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Seminář reaguje na potřebu pracovníků v sociálních službách a v dalších pomáhajících profesích vypořádávat se s každodenními stresovými situacemi. V rámci školení se účastníci dozvědí informace o…
1. 10. 2019
Brno-město
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického…
Rekvalifikační kurz
4. 10. 2019
Brno-město
Úvod do problematiky dluhového poradenství
Cíle kurzu: porozumět základům finanční gramotnosti poznat práva a povinnosti v jednotlivých fázích dluhové situace a vymáhání dluhu znalost zdrojů informací, orientovanost v legislativě a…
Akreditovaný kurz
8. 10. 2019
Brno-město
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
Seminář poskytne účastníkům seznámení se způsoby vytvoření a možnostmi zařazení strukturované jednotky snoezelen a práce v multisenzorickém prostředí (snoezelen) do provozu poskytovatele…
10. 10. 2019
Brno-město
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
Kurz se věnuje otázce emocí při práci s lidmi. Účastníci společně hledají odpovědi na otázky typu: Jsou emoce náš nepřítel nebo spolupracovník? Jak se v nich vyznat a jak je využít pro rozvoj…
15. 10. 2019
Brno-město
Úvod do práce s agresivním klientem
Vzdělávací program si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou agresivního chování tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na agresivní chování klientů, ale…
22. 10. 2019
Brno-město
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY + aktuální informace o novelách v oblasti nepojistných dávek v.s.19146
◾ Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. ◾ Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči – včetně novely. ◾ Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům…
Akreditovaný kurz
22. 10. 2019
Brno-město
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
Seminář je zaměřen na problematiku podpory správného fungování ruky u uživatelů sociálních služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením. V teoretické části získají účastníci základní…
23. 10. 2019
Brno-město
1 2 3

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé