Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Vzdělávací kurzy: Rozvoj kompetencí pečovatele | Jihomoravský kraj


Jste pracovníkem v sociálních službách a hledáte možnosti seberozvoje? Nejen při pečovatelské a ošetřovatelské činnosti je důležité neustále doplňovat
a rozšiřovat dovednosti. Patří mezi ně komunikace, techniky práce s různými věkovými skupinami klientů od dětí až po seniory, prevence syndromu vyhoření a základy krizové intervence. Dále třeba úvod do manažerských dovedností v oblasti sociálních služeb, vhled do paliativní péče nebo diagnostiky a prevence různých druhů onemocnění. V nabídce je také mnoho sebezkušenostních kurzů.

Je-li středem vašeho zájmu konkrétní práce s klientem, naleznete další užitečné kurzy v kategorii Práce s klientem. Pro získání odborné kvalifikace pečovatele se podívejte na relevantní kurzy v kategorii Pracovník v sociálních službách. Vhled do právní tematiky sociálních služeb přinesou kurzy
v kategorii Právo v sociálních službách. Zde naleznete kurzy zabývající se právem v sociálních službách, sociálními dávkami, exekučním řízením atd.

Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Rozvoj kompetencí pečovatele je aktuálně
170 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 18 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do
Skupinové supervizní setkání
Téma semináře vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie, který lze vhodně aplikovat pro potřeby pedagogicko-psychologického poradenství. Cílem semináře je představit účastníkům koncept…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Jednodenní kurzy - "ochutnávka" adlerovského přístupu
Na základě dlouhodobé spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a školními poradenskými pracovníky jsme připravili cyklus seminářů, v rámci kterých se mohou pracovníci PPP a školní…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup
Základním východiskem výcviku je teorie Individuální psychologie Alfreda Adlera. Při výcviku klademe důraz na sebepoznání – analýzu životního stylu (subjektivní přesvědčení, privátní logika, cíle,…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Spolu a jinak ve školním poradenství
Intenzivní vzdělávací program nabízí praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do prostředí školy, výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství. Pozornost zaměříme především na…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
Dodávání odvahy je nejen nástrojem v pomáhajících profesích, ale zejména postojem a přístupem profesionála. Zaměřujeme v průběhu práce s klientem na zdroje, které jsou pro nalezení odvahy klíčové.…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kurz je určen pro veškerou veřejnost. Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací č. 2014/0519-PK
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Hodonín
Základy aktivizace seniorů
Kurz nabízí přehled o základních aktivizačních programech pro seniory. Účastníci se naučí vhodně stanovit správnou úroveň obtížnosti aktivizace vzhledem k individuálním potřebám klienta. Dále ukáže,…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Základní metody a strategie při zvládání konfliktních situací v sociální službě
S konfliktními situacemi se setkáváme při práci s klientem, kolegy, nadřízenými či podřízenými. Aby konflikty nezanechávaly větší škody a nepříjemně nečekané situace, seznámíme se s možnostmi jak…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Úvod do poruch osobnosti
Kurz poskytne, základní vhled do poruch osobnosti, účastníci budou umět rozpoznat základní charakteristické projevy, naučí se komunikovat s těmito klienty.
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Jak vést dokumentaci v sociální službě
Kurz poskytne informace o tom, jak vést dokumentaci v sociální službě, co uvádět a kam, komu můžeme dokumentaci ukazovat, které údaje můžeme sdělovat, jak údaje zaznamenávat, jak k nim přistupovat a…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Doprovázení umírajícího
Lektorka: Milena Machačová Maximální počet účastníků: 16 Seminář má akreditaci MPSV. Všechno směřuje ven a pokračuje dál, nic se nehroutí a smrt je něco jiného, než by člověk čekal. (Walt Whitman) …
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole
Pojďte společně s námi hledat vodítko k hledání příčin problémového chování u dětí v MŠ nebo ve volnočasových aktivitách. V kurzu se účastníci naučí vidět za problémovým chováním potřeby dítěte a…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Komunikace s rodiči
Pro učitele mateřských škol a lektory volnočasových aktivit. V kurzu získáte informace jak lépe spolupracovat s rodiči, jak je přizvat k řešení obtížných nebo citlivých situací, týkajících se chování…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Práce s emocemi v sociálních službách
Kurz se zabývá významem emocí v životě člověka. Kromě základních poznatků obecné psychologie nabízí také pohled gestalt psychoterapie, která se zaměřuje na práci s aktuálním prožíváním člověka.…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Základy ergoterapie v praxi pracovníků v sociálních službách
Absolvent získá základní vhled do oblati ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
Psychiatrické minimum
Zprostředkovat účastníkům základní vhled do psychiatrie. Zprostředkovat účastníkům základní vhled do psychoterapie. Zlepšit vnímavost a profesionální přístup pracovníků k uživatelům služeb trpícím…
Akreditovaný kurz
otevřený termín
Brno-město
1 2 3 ... 7 8 9 10

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé