Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět na vyhledávání kurzů

Vzdělávací kurzy: Rozvoj kompetencí pečovatele | Jihomoravský kraj


Jste pracovníkem v sociálních službách a hledáte možnosti seberozvoje? Nejen při pečovatelské a ošetřovatelské činnosti je důležité neustále doplňovat
a rozšiřovat dovednosti. Patří mezi ně komunikace, techniky práce s různými věkovými skupinami klientů od dětí až po seniory, prevence syndromu vyhoření a základy krizové intervence. Dále třeba úvod do manažerských dovedností v oblasti sociálních služeb, vhled do paliativní péče nebo diagnostiky a prevence různých druhů onemocnění. V nabídce je také mnoho sebezkušenostních kurzů.

Je-li středem vašeho zájmu konkrétní práce s klientem, naleznete další užitečné kurzy v kategorii Práce s klientem. Pro získání odborné kvalifikace pečovatele se podívejte na relevantní kurzy v kategorii Pracovník v sociálních službách. Vhled do právní tematiky sociálních služeb přinesou kurzy
v kategorii Právo v sociálních službách. Zde naleznete kurzy zabývající se právem v sociálních službách, sociálními dávkami, exekučním řízením atd.

Nevíte-li si však rady s výběrem vhodného kurzu nebo rekvalifikace, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás e-mailem na info@vzdelavanivsem.cz nebo volejte na tel. 547 215 588.

V kategorii Rozvoj kompetencí pečovatele je aktuálně
351 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů od 20 vzdělavatelů.
Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
Seminář je zaměřen na problematiku podpory správného fungování ruky u uživatelů sociálních služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením. V teoretické části získají účastníci základní…
23. 10. 2019
Brno-město
Péče o sebe pro pečující
Tak jako jinde i v oblasti pracovníků pomáhajících profesí platí známé přísloví, že kovářova kobyla chodí bosa. Pracovníci jsou často odborníci na uspokojování potřeb svých klientů, naslouchají jim a…
Akreditovaný kurz
23. 10. 2019
Brno-město
Základy ergoterapie v praxi pracovníků v sociálních službách
Jednotlivá témata ergoterapie - dělení, náplň, rehabilitace ergoterapie zaměřená na soběstačnost klienta ADL - personální, instrumentální a kompenzační pomůcky, které k soběstačnosti pomáhají co když…
Akreditovaný kurz
1. 11. 2019
Brno-město
Aktivace pánevního dna
Tématem kurzu je ženské tělo a jeho bolestivá místa typická pro různá období života – menstruace, diastáza, inkontinence, bolesti zad a další. Kurz je pojat jako soubor informací a zároveň praktický…
Neakreditovaný kurz
6. 11. 2019
Brno-město
Úvod do přístupu zaměřeného na člověka
Seznámit se s přístupem zaměřeným na osobu C.R. Rogerse a s možností použití přístupu v sociální práci. Zažít si základní vztahovou nabídku. Obsah - práce v encounterové skupině, filosofie přístupu,…
Akreditovaný kurz
7. 11. 2019
Brno-město
Základy aktivizace seniorů
Kurz nabízí přehled o základních aktivizačních programech pro seniory. Účastníci se naučí vhodně stanovit správnou úroveň obtížnosti aktivizace vzhledem k individuálním potřebám klienta. Dále ukáže,…
Akreditovaný kurz
7. 11. 2019
Brno-město
Kritika - co s námi dělá a jak s ní dobře zacházet
Popis kurzu V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat kritice, která nás provází v různé podobě celým naším životem a promítá se do vnímání naší vlastní hodnoty. Kritika může přinést celou škálu…
Akreditovaný kurz
13. 11. 2019
Brno-město
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen. Na kurzu budou představeny postupy využití multisenzorického prostředí pro práci s různými…
14. 11. 2019
Brno-město
Úvod do poruch osobnosti
Kurz poskytne, základní vhled do poruch osobnosti, účastníci budou umět rozpoznat základní charakteristické projevy, naučí se komunikovat s těmito klienty.
Akreditovaný kurz
21. 11. 2019
Brno-město
Podpora změny a motivace u klientů
Seminář je určen pro pracovníky, kteří se potkávají při své práci s nemotivovanými klienty a s klienty, kteří odmítají změnu ve svém životě (klienti s tělesným a smyslovým postižením, lidé…
25. 11. 2019
Brno-město
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Pro pracovníka je výtvarná činnost jedním ze způsobů, jak navázat s klientem spolupracující vztah a zapojit jej do sociálních vazeb ve svém okolí. Klientovi umožní získat pocit, že je činnosti…
27. 11. 2019
Brno-město
Využití attachmentu při práci s dětmi a rodinou, Brno
Teorie attachmentu říká, že malé dítě potřebuje pro svůj harmonický rozvoj vytvářet od prvních dnů života citové pouto s nejméně jednou stálou vztahovou osobou, která o dítě soustavně a trvale pečuje…
Neakreditovaný kurz
28. 11. 2019
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Kreativita v životě je přirozená pro každého člověka. Být kreativní v dospělosti znamená, že jsme schopni řešit problémy různými způsoby, jsme ochotni a dovolíme si měnit stereotypy, na které…
28. 11. 2019
Brno-město
Škola zdravého pohybu - využití aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře
Hluboký stabilizační systém páteře (dále jen HSSP) představuje řetězec svalové činnosti pro zpevnění páteře během všech pohybů i při jakémkoli statickém zatížení. Chrání páteř i vnitřní orgány. Bez…
Neakreditovaný kurz
4. 12. 2019
Brno-město
Základy emoční inteligence a její využití v sociálních službách
Kurz je zaměřen na rozvíjení emočních a sociálních kompetencí. V průběhu kurzu se účastníci učí sebereflexi (tj. schopnosti uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování) a záměrné…
Akreditovaný kurz
5. 12. 2019
Brno-město
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou syndromu demence tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby klientů s demencí, ale aby také…
10. 12. 2019
Brno-město
1 2 3 ... 5 6 7

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás Aktivní vzdělavatelé