Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastníci školení se zorientují v mechanismu vzniku stresové reakce a uvědomí si vliv negativního stresu na psychiku a zdraví. V rámci svého zaměstnání budou schopni rozpoznat příznaky pracovního přetížení a s ním související syndrom vyhoření. Účastníci se seznámí s protistresovými preventivními opatřeními, způsoby zvyšování odolnosti vůči stresu a důležitostí rovnováhy všech životních oblastí. Školení bude zaměřeno také na zvládání akutního stresu.  

Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
17.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita,…
1.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
16.5.2022 - 17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Slovní sebeobrana
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Gerontooblek - simulace stáří
5.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
19.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Komunikace s klientem se specifickým chováním
27.6.2022 - 28.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
16.5.2022 - 17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Úvod do problematiky duševního onemocnění
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Reminiscence – práce se vzpomínkami
16.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Arteterapie
Kurz je u MPSV akreditován pod názvem: Arteterapie - využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích Kurz je u MŠMT akreditován pod názvem: Využití artefaktu při práci s žáky a studenty Cílové skupiny: Akreditace MPSV pro sociální…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
20.6.2022
Zřetel, s.r.o.