Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům jiný pohled na výuku, získání teoretických znalostí i praktických zkušeností, jak co nejvíce využít venkovní prostředí a přírodní zákony ve výuce jednotlivých předmětů.

Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
1.6.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 290 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Činnosti pro nadané děti
10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
18.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Základní principy mindfulness v každodenní praxi
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní představu o konceptu mindfulness (všímavosti) a jeho praktické využitelnosti v každodenních situacích. Kurz je veden prakticky, akcentována je sebezkušenost a nácvik jednotlivých meditačních technik.…
27.5.2022
CETERAS s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
8.3.2022 - 9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Motivace a motivátory ve školním prostředí
13.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
9.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Základy stress managementu pro pedagogy
7.2.2022 - 8.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
16.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
25.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - sebepoznání a osobnostní…
22.3.2022 - 23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
30.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga
23.2.2022 - 24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka (webinář)
15.3.2022 - 16.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí (webinář)
9.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Hry na školy v přírodě a pobytové akce
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Vědí děti, které učíme, jak se učit?
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.