Kariérový koučink - Kariérní strom, akreditace MŠMT

Anotace:
Kurz Kariérový koučink - Kariérní strom zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce v oblasti sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práce s vizemi, stanovování cílů a způsobů jejich dosažení na podkladě originálního jednotícího prvku stromu a za využití kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

Popis kurzu:
Obsah - tvorba stromu kariéry a rozvoje - techniky kariérového poradenství inspirované přístupem T. Dienera – vnitřní zdroje, aktivity/projekty, kvality/hodnoty - principy a techniky kariérového koučinku inspirované M. H. Ericksonem – cesta kariérou, práce s vizí a motivací, neurologické úrovně, časová osa, stanovení cílů a akčních kroků - profesní orientační diagnostika RIASEC za využití karet - kurz je veden formou osobního prožitku, což umožní snadnější aplikaci technik pro seberozvoj a práci s klienty do praxe

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cíle kurzu - Seznámení s kariérovým koučováním - Využití koučovacích technik pro práci s klienty (mapování zdrojů, stanovení cílů, časová osa akčních kroků) - Spojení koučovacíh technik jednoho konceptu (strom)

Kariérový koučink - Kariérní strom, akreditace MŠMT
11.11.2021
on-line
Online
objednat Cena
3 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

„ŠABLONA“ – Projektová výuka II.
Školení se zaměřuje na metodologii a didaktiku tvorby, přípravy, realizace, prezentace a hodnocení a evaluace projektů. Pedagogové v průběhu semináře vytvoří jeden skupinový projekt dle své aprobace anebo zájmového zaměření, naučí se organizovat a…
20.10.2021
Zřetel, s.r.o.
"ŠABLONA" - Právní rámec inkluze – aktuální předpisy
Seminář přinese hlavní okruhy právních problémů, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání a služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představeny budou hlavní související předpisy a jejich novely a důraz bude kladen na praktické…
14.10.2021
Zřetel, s.r.o.
„ŠABLONA“ – Komunikace s rodičem v konfliktní situaci
Účastníci semináře budou seznámeni se základy efektivní komunikace (jejími složkami a způsoby použití) a technikami řešení konfliktů (mapa konfliktu, prevence konfliktu, styly řešení konfliktních situací). Hlavní tématem bude uplatnění těchto…
24.11.2021
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Úvod do kariérového poradenství a koučování, akreditace MŠMT
Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky s kariérovým poradenstvím, jeho základními principy a technikamu a využitím koučování v oblasti plánování kariéry. Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si…
4.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
INTECO - Integrativní kouč, koučovací výcvik dle standardů ICF a…
"Výcvik INTECO mi přinesl dovednosti a informace potřebné pro jakoukoliv práci a kontakt s lidmi, ať už jim chci pomáhat, vést je, řídit, inspirovat nebo rozvíjet. Kromě toho se pro mě samotnou stal výcvik velkým, otevřeným a bezpečným prostorem pro…
Od 25.10.2021 (+1 další)
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Koučování dětí, akreditace MŠMT
Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, jsou-li provázeny kreativně a přiměřeně věku. Dospělý průvodce vede děti k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li myšlení dítěte koučovacím způsobem na řešení než analyzování problému, ušetříme…
4.10.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Koučovací přístup v kariérním poradenství, akreditace MŠMT
Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství založeného na technice koučování. Účastníci se naučí klást oteveřné otázky podněcující myšlení žáků/klientů a vyzkouší si strukturu kariérního…
5.10.2021 - 12.10.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Metodika pohybových her s dětmi do tří let I - Základní seminář
Interaktivní lektorský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro zájemce o vedení pohybových her s dětmi do 3 let.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí Současné trendy v metodice výuky snowboardingu Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových…
12.12.2021 - 14.12.2021
Zřetel, s.r.o.