Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem kurzu je předat absolventům informace o nevhodném zacházení se seniory a s handicapovanými jedinci. Účastníci kurzu se naučí lépe vnímat seniora v průběhu stáří v souvislosti s problematikou prevence EAN. Prohloubí si znalosti o asertivní komunikaci. Dále si také lépe uvědomí včasné a správné rozpoznání varovných příznaků násilí na seniorech a jedincích s postižením, které pomůže zabránit další eskalaci. Účastníci se seznámí s charakteristickými změnami u týraných jedinců, v jejich chování, emocích, kognitivních případně řečových funkcích. Uvědomí si lépe změny v sociálních vztazích u klientů sociálních služeb včetně problematiky druhu týrání, následků týrání a možnostmi sociálně právní ochrany týraných seniorů a handicapovaných osob. Naučí se pochopit příčiny selhání odpovědné, pečující osoby, seznámí se s dalšími pojmy.

Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
2.5.2022 - 3.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním…
13.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Gerontooblek - simulace stáří
5.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Praktická asertivita v sociálních službách
23.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do…
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Reminiscence – práce se vzpomínkami
14.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
16.5.2022 - 17.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Domácí násilí
8.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy krizové intervence
27.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Komunikace s klientem se specifickým chováním
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Základy krizové intervence
27.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.