Hry na školy v přírodě a pobytové akce

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem školení je seznámit účastníky prostřednictvím jejich vlastního prožitku s hrami a aktivitami využitelnými na školách v přírodě, na školních akcích a sportovně-branných kurzech. Nedílnou součástí je i vzájemná inspirace osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, zisk dalších zkušenosti a námětů pro vlastní práci.   Absolvent školení umí, dovede:

 • pracovat s vlastními prožitky;
 • prezentovat vlastní prožitky i úspěšnou činnost před ostatními;
 • naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi;
 • podněcovat k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech;
 • připravit a realizovat hry pro libovolnou skupinu, nemá problém se zpětnou vazbou;
 • samostatně vytvořit a zrealizovat hru;
 • pracovat s vlastním nápadníkem her, aktivit a činností;
 • vyhledat hry, aktivity a činnosti z nejrůznějších zdrojů a využívat je při práci s dětmi

   

Hry na školy v přírodě a pobytové akce
4.5.2022
Olomouc
Prezenční
objednat Cena
1 790 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
1.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
9.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
21.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
18.5.2022 - 19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Drogy ve škole (webinář)
25.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
13.6.2022 - 14.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet…
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
16.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Emoční management pro pedagogy
7.2.2022 - 8.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Závadové chování dětí (webinář)
2.6.2022 - 9.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Základy krizové intervence
Krizová intervence se zaměřuje na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které pro nás představují nadlimitní psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky, nehody a katastrofy) a jsou zahlcující…
Od 28.2.2022 (+1 další)
CETERAS s.r.o.
Kritéria školní zralosti – připravený předškolák (webinář)
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení
20.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Motorická gramotnost a inhibice primitivních reflexů
Kurz se zabývá významem rozvoje motoriky dítěte a jeho vlivu na učební dovednosti. Zaměřuje se na primitivní reflexy, jejichž přetrvávání může způsobovat jak specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, ADHD, ADD) tak jiné psychické…
25.3.2022
CETERAS s.r.o.