Online vzdělávání na příkladech využití konkrétních nástrojů

Anotace:
Cílem kurzu je získat pochopení pro specifika online výuky a učení. Účastníci získají přehled o dostupných nástrojích a budou schopni zvolit vhodný prostředek pro výuku. Hlavním cílem je naučit se prakticky ovládat tyto nástroje a dokázat je adekvátně využít.

Popis kurzu:
Kurz se zaměřuje na distanční výuku jako specifický vzdělávací proces, který se řídí souborem pravidel a principů lišících se od výuky prezenční. V?kurzu jsou tato specifika objasněna spolu s?jejich výhodami i nevýhodami. V?druhé části kurzu si účastníci formou workshopu prakticky vyzkouší digitální nástroje pro realizaci online učení. Konkrétně jde o volně dostupné systémy pro řízení učení (LMS), aplikace pro online přednášky, nástroje pro řízení a plánování, programy pro interaktivní prezentace a online prostředky pro spolupráci a sdílení.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz je určen pro učitele základních škol. Je akreditovaný v rámci DVPP u MŠMT ČR. Rozsah kurzu: 8 hodin

Online vzdělávání na příkladech využití konkrétních nástrojů
10.6.2021
Brno
Prezenční
Cena
1 850 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Leváctví, zkřížená a nevyhraněná lateralita u dětí v MŠ a 1.…
Seminář je zaměřen na seznámení s problematikou laterality z hlediska biologických a fyziologických východisek, rozpoznání projevů a způsobů překovávání potíží. Zmíněno bude téma leváctví, ambidextrie, zkřížené laterality a z toho pramenících…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
Praktický seminář je zaměřený na další techniky zpracování a alternativní způsoby dekorace keramické hlíny. Zařazeny budou techniky barvení hlín barvítky, využití šamotové hlíny a sádry a vkládání mědi do hlíny. Účastníci si sami všechny postupy…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
„ŠABLONA“ – Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti
Seminář je zaměřen na různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace