Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí.

 

Vzdělávací program je rozdělen na 4 hlavní částí: sebereflexe, kooperace, komunikace a relaxace.

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Drogy ve škole (webinář)
21.1.2022 - 24.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky…
Program je v souladu se zákonem 563/2004 Sb. a s Vyhláškou č. 317/2005 Sb. Cílem programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ a odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, konkrétně posílení jeho…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
12.4.2022 - 13.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Emoční management pro pedagogy
24.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativní koučování dětí
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a…
1.4.2022 - 3.6.2022
CETERAS s.r.o.
Motivace a motivátory ve školním prostředí
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Sexuální výchova v mateřské škole
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
24.1.2022 - 28.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
24.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
8.3.2022 - 9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
12.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
16.5.2022 - 17.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Relaxační techniky v práci s dětmi a rodinou
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech relaxacích u dětí ve věku cca 4–12 let (mentálního věku) a zvýšit tak jejich kompetence při práci s dětmi a rodinami. Kurz účastníkům pomůže uvědomit si možnosti využití…
6.4.2022
CETERAS s.r.o.
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
6.6.2022
Zřetel, s.r.o.