E-LEARNING Práce v turbulentním prostředí

Popis kurzu:
Dnešní pracovní realita se často označuje jako turbulentní. Rychle se měnící podmínky trhu vedou k neustále potřebě měnit, přizpůsobovat a inovovat pracovní postupy. Cílem tohoto e-learningu je poskytnou konkrétní nástroje, které můžete při řízení změny použít. Také vás chceme obeznámit s možnými nástrahami turbulencí a poskytnout inspiraci pro jejich zvládaní.FORMA:V průběhu e-learningu budete provázet statečného obyvatele království Warma, Cyrila na jeho odvážné cestě za změnou. Na této výpravě se rozvine vaše dovednost plánování transformační změny, vyhodnocování pravděpodobnosti její úspěšnosti,  získáte základní informace o možném odporu ke změnám a o důležitosti správné komunikace. Vaše cesta vám také poskytuje praktické způsoby a ukázky toho jak se vypořádávat s každodenním stresem.PRO KOHO JE URČEN? Kurz je určen každému, kdo se v každodenní realitě potkává se stresem, rychlým tempem a změnami. Je tedy vhodný opravdu pro kohokoliv, snad kromě buddhistických mnichů :)JAKÁ JE ČASOVÁ NÁROČNOST?4 hod „ Íííííjáááááááá, hadžimeeeee! Rozhodl jsem se skoncovat se stresem! Zatočím s nervozitou a neklidem! Strachu z měnících se podmínek už nedám šanci! Naopak, změny dostanu pod kontrolu! Přestanu být otrokem turbulentní doby a budu surfovat na vlně pohody! Doufám, že mě v tom nenecháte samotného! "
E-LEARNING Práce v turbulentním prostředí
1.1.2022 - 31.12.2022
individuální
E-learning
objednat Cena
456 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Time management

Konflikty a jejich zvládání
Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem. Zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů, a na využití modelových…
8.12.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Konflikty a jejich zvládání
Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem. Zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů, a na využití modelových…
22.9.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
E-LEARNING Efektivní sebeřízení
KURZ VÁS NAUČÍ:Lépe hospodařit s vlastním časemPlánovat tak, aby se dařilo plány i plnitVhodně si stanovit priority a umět je naplňovatVyužívat v každodenní praxi vhodné pomůcky pro řízení časuJak najít rovnováhu mezi prací, rodinou a vlastními…
1.1.2022 - 31.12.2022
Akademické centrum studentských aktivit