Bourání masa - rekvalifikační kurz

Popis kurzu:
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Bourání masa (29-021-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Absolvent se uplatní: • u zpracovatelů masa, • v obchodních řetězcích, které se zabývají bouráním masa. Absolvent vzdělávacího programu „Bourání masa“ bude schopen kvalitativně posoudit surovinu určenou pro bourárenské zpracování, dělit jatečně upravená těla, vykosťovat části a provádět třídění masa pro výsek a výrobu. Zvládne skladování a konzervaci čerstvého masa. Veškeré činnosti bude schopen vykonávat za důsledného dodržování zásad bezpečnosti práce, hygieny a sanitace. Vstupní požadavky Vzdělávací program je určen pro osoby bez kvalifikace v oboru bourání masa. Z hlediska vzdělání je požadováno minimálně základní vzdělání. Uchazeč musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Vzdělávací program Bourání masa (29-021-H) je určen pro širokou veřejnost. Uchazeči se seznámí se surovinou určenou pro bourání, budou schopni senzoricky posoudit její kvalitu, zvládnou dělení, vykosťování a třídění zpracované suroviny. Dále budou umět připravit maso ke skladování a konzervaci a všechny výše jmenované operace budou provádět za přísného dodržování hygienických a veterinárních předpisů závazných pro zpracovávání živočišných produktů. Veškeré bourárenské činnosti budou také schopni vykonávat dle zásad BOZP a  PO a v souladu s danou organizací práce. Cílem programu je poskytnout základní znalosti a dovednosti v oblasti bourání masa. Hlavním úkolem je připravit uchazeče do takové míry, aby byli schopni vyhovět náročným požadavkům podnikatelských subjektů v oblasti bourání masa. Důraz je kladen na uvědomění si nutnosti poskytování profesionální práce, provedené ve vysoké kvalitě. Po absolvování všech modulů a jejich úspěšném ukončení mohou absolventi složit zkoušku k získání profesní kvalifikace Bourání masa (29-021-H), která je součástí úplné kvalifikace Řezník- uzenář (29-56-H/01).

Bourání masa - rekvalifikační kurz
25.9.2022 - 5.12.2022
Brno
Prezenční
Cena
16 704 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Řezník/uzenář

Výroba masných klobás
Kurz je určen pro širokou veřejnost a milovníky masa, zaměstnance v provozech, faremní zpracovatele, kteří chtějí proniknout do výroby klobás.
Na dotaz
Mendelova univerzita v Brně, Institut…