HR Akademie

Anotace:
HR akademie ... nejen pro personalisty Poodhalme tajemství skryté pod písmeny HR. Seznámíme se se všemi aspekty personální práce a poskytneme tak ucelený soubor znalostí a dovedností v souvislostech, které práce v HR vyžaduje. Připravíme se na praktický výkon práce v HR a získáme tak komplexní přehled v oblasti řízení lidských zdrojů. A že je to práce pro každého? No... NENÍ!

Popis kurzu:
Pro koho NENÍ kurz vhodný? - pro ty, kteří nemají zájem podílet se na výběru vhodných pracovníků - pro ty, kteří nechtějí vést a motivovat svůj vlastní tým - pro ty, kteří netouží po kvalitní spolupráci a úspěchu celé společnosti Co vás čeká? 22 týdnů intenzivního a interaktivního tréninku rozděleného do 10 modulů. Management lidských zdrojů a personalista jako leader firemní kultury - role, funkce a autorita personalisty, tvorba strategie HR, trendy v personalistice, budování značky zaměstnavatele, interní komunikace, vize a práce s hodnotami Personalista jako expert na komunikaci a podporovatel týmové spolupráce - skupiny vs. tým, role v týmu, komunikační dovednosti HR, práce s konflikty Pracovní právo nejen pro personalisty - aplikace zákoníku práce v praxi Popisy pracovních míst, kompetenční model - trendy při vytváření popisu pracovních míst, specifikace pracovního místa, klíčové ukazatele, klíčové kompetence, kompetenční model a jeho návaznost na procesy Efektivní získávání a výběr zaměstnanců, vedení výběrového rozhovoru - plánování lidských zdrojů, způsob vyhledávání, kritéria, vedení rozhovoru, hodnocení na základě kompetencí a firemních hodnot Jak zvyšovat motivaci a hrdost zaměstnanců - motivace, zpětná vazba, motivační rozhovory Řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnance - význam, cíle, metody a způsoby hodnocení pracovního výkonu, zpětná vazba a specifika vytýkacích rozhovorů, hodnotící rozhovory Systém odměňování a benefitů - strategie tvorby odměňování a benefitů, benefity a jejich výhodnost pro zaměstnavatele, trendy a obliba benefitů, systém odměňování Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - plánování vzdělávání, analýza a identifikace potřeb, personalista jako trenér a školitel - metody, techniky, trendy Personální audit a jeho možnosti - co je a co není personální audit, jeho cíle, metodika personálního auditu, interní vs. externí (ne/výhody)
HR Akademie
13.9.2022 - 28.2.2023
Online
objednat Cena
20 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Personalista

Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na…
Obsahem semináře je především: Současný systém kontroly. Proces kontroly na časové ose. Pověření ke kontrole a zahájení kontroly. Protokol o kontrole vč. povinných náležitostí. Struktura kontrolních zjištění v protokolu. Námitky a vyřízení…
1.9.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně
Nemocenské pojištění 2020 Změny v poskytování náhrady mzdy a aktuální otázky nemocenského pojištění 1. Služby e-portálu ČSSZ pro zaměstnavatele. 2. Elektronická neschopenka (aktuální informace o připravovaném projektu). 3. Dlouhodobé ošetřovné …
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Přijímání nových pracovníků
Projděte a nastavte si proces přijímání pracovníků od náboru, přes stanovení kompetencí pracovních pozic až po zapracování.
Na dotaz
Sovia