Základy krizové intervence

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Absolvent semináře bude schopen definovat základní spouštěče krize v kontextu různých věkových období vývoje člověka a v různých kontextech. Seznámí se s typologiemi krize a dokáže je rozlišovat z hlediska doby vzniku a délky jejich trvání. Bude znát zásady poskytování krizové intervence aplikovatelné přímo ve své profesní praxi.  

Základy krizové intervence
27.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Teorie a metody sociální práce
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
3.3.2022 - 10.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Sociálně-právní minimum
4.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Sandplaying
V rámci workshopu se naučíte pracovat s pískovištěm tak, abyste jej mohli flexibilně využívat v práci s rodinami a dětmi ve věku cca 3-11 let v kontextu poradenství i terapie. Workshop bude obsahovat část teoretickou i praktickou, nácvikovou i…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
4.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
9.3.2022 - 10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících…
9.2.2022 - 10.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Cílování a škálování v sociálních službách
5.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního…
1.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
3.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.