Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb.

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Podpůrná opatření představují pro pedagogy popis doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika podpůrných opatření jako nový legislativní termín zahrnuje širokou škálu organizačních opatření, pedagogických dovedností, individualizaci přístupu, speciálně-pedagogické metody, úpravu organizace a obsahu vzdělávání – cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání skupinám žáků s SVP.  

Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb.
17.5.2022
Hradec Králové
Prezenční
objednat Cena
1 790 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Kariérové poradenství a koučování, akreditace MŠMT DVPP
"Milí kariérní, výchovní a jiní poradci. Chcete-li se naučit nové kreativní techniky kariérního poradenství, pak tento kurz doporučuji. Naučila jsem se pracovat s obrazy, barvami a kartami, které už používám v praxi a studenti je mají rádi. Naučíte…
16.9.2021 - 20.1.2022
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele
Účastníci: porozumí vlivu stresu na organismus člověka a důsledkům jeho působení; porozumí mechanismu vzniku syndromu vyhoření; prohloubí dosavadní dovednosti při zachycení varovných signálů v oblasti syndromu vyhoření; osvojí si dovednost využít…
18.5.2022
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
21.6.2022 - 22.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí (webinář)
9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
1.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro…
16.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Kreativně ve školním prostředí
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Závadové chování dětí (webinář)
2.6.2022 - 9.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Environmentální výchova v MŠ
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v…
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Drogy ve škole (webinář)
7.6.2022 - 8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro…
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
2.5.2022 - 3.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
21.6.2022 - 22.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
11.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka
2.5.2022
Zřetel, s.r.o.