Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy s problematikou motivace a motivování žáků a studentů

Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
1.3.2022 - 2.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Sexuální výchova v mateřské škole
1.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka (webinář)
15.3.2022 - 16.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
21.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Hry na školy v přírodě a pobytové akce
23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativní koučování dětí
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a…
1.4.2022 - 3.6.2022
CETERAS s.r.o.
Rámec digitálních kompetencí učitele
Cílem kurzu je pochopení pojmu digitální kompetence a především jeho význam v?běžné pedagogické praxi. Jednotlivé kompetence jsou vysvětleny na konkrétních příkladech uplatnitelných ve výuce. Učitelé získají komplexní přehled o své úrovni digitální…
Na dotaz
Mendelova univerzita v Brně, Institut…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Myšlenkové mapy (webinář)
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
10.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
25.1.2022 - 26.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Základní relaxační techniky: zvládání stresu a prevence vyhoření
Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem…
2.3.2022
CETERAS s.r.o.
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
14.6.2022 - 15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak v klidu z neklidu
Neklidné děti jsou výzvou i pro sebelepšího rodiče či pedagoga. Zdánlivě nekonečná energie těchto dětí často vede k vyčerpání jich samých i lidí okolo nich. Cílem semináře je proto představit aktivity, které mohou být užitečné pro zklidnění…
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Environmentální výchova v MŠ
7.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Formativní hodnocení (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
9.2.2022 - 10.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Emoční management pro pedagogy
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
9.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Keramika I. - nejen pro začátečníky
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
12.4.2022 - 13.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.