Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastníci semináře se seznámí se základní legislativou náležející k předškolnímu období, na jaké oblasti by měl být před vstupem do školy kladen důraz, jak pracovat s předškoláky a spolupracovat s rodiči a také se mohou inspirovat, jak lze vést přípravu předškoláků přímo v základní škole již před zahájením první třídy.  

Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka II.
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí …
18.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Čtenářská pregramotnost (webinář)
7.4.2022 - 8.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Keramika I. - nejen pro začátečníky
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Projektová výuka II.
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
2.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Výtvarné činnosti pro děti do tří let
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Motivace a motivátory ve školním prostředí
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí (webinář)
9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a…
16.11.2022 - 1.12.2022
Zřetel, s.r.o.
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Matematická pregramotnost (webinář)
7.4.2022 - 8.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Motivace a motivátory ve školním prostředí
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Autogenní trénink: zvládání stresu a prevence vyhoření
Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a…
11.5.2022
CETERAS s.r.o.