Kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí

Anotace:
Stojíte před velkým úkolem – pomoci člověku v nepříznivé sociální situaci naplnit přání, které se běžně označuje jako nesplnitelné nebo těžko dosažitelné. Co s tím? Mohla by Vám pomoci tradiční a hojně používaná metoda konceptu plánování zaměřené na člověka CESTA v originále zvaná PATH – Planning Alternative Tommorows with Hope, tj. Plánujeme alternativní zítřky s nadějí.

Popis kurzu:
Co se na kurzu naučíte Naučíte se prakticky používat jednu z klasických metod plánování zaměřeného na člověka. Uvidíte, že sen o krásné budoucnosti je také zdroj tím, jak motivuje. Pochopíte, kde hledat další zdroje a jak strukturovat cíle a kroky směřující k naplnění vzdálených snů. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci. Kurz je velmi praktický. Po teoretickém uvedení a názorných příkladech se budete metodu učit používat na modelových příkladech. Více o metodě CESTA a o jejím praktickém použití se můžete dozvědět v článku Metody, které pomáhají při individuálním plánování. Pro koho je kurz Kurz je určen pro sociální pracovníky ve službách včetně socálně-právní ochrany, zejména pro pracovníky odpovědné za individuální plánování s uživateli služeb a metodiky individuálního plánování. Vědomosti a dovednosti získané v kurzu však zužitkují také další profesionálové i neprofesionálové poskytující podporu lidem s potížemi v učení. Obsah kurzu Vývoj metody CESTA Principy použití metody CESTA Role facilitátora a grafického facilitátora Ukázka použití metody CESTA na příkladech ze života různých lidí Použití metody CESTA při modelovém plánovacím setkání Rozsah 8 hodin Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod. Prezence od 8.45 hod. Co od nás dostanete Obdržíte od nás pracovní listy na rozvoj vašich grafických dovedností, které se vám budou u používání metody CESTA určitě hodit. Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).
Kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí
19.10.2022
Brno
Prezenční
Cena
Zdarma

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Úskalí práce s klientem s duševním onemocněním
Kurz poskytne základní informace o běžných psychiatrických diagnózách (i s ohledem na zájem účastníků kurzu - deprese, schizofrenie a psychózy, úzkostné poruchy). Dozví se, co je charakteristické pro klienta trpícího danou diagnózou, společně se…
9.11.2022
Diecézní charita Brno
Dítě v centru
Dítě v centru Akreditace MPSV č.: A2017/0314-SP počet hodin: 24 počet účastníků: 16 Kurz představuje českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle. Jde o roky prověřený terapeutický přístup využívající skupinové…
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.
Doprovázení pozůstalých a význam truchlení po ztrátě
Kurz provede účastníky obdobím po ztrátě blízké osoby. Období po ztrátě neboli čas truchlení, které má své zákonitosti a přirozený průběh, je jedno z nejtěžších období v lidských životech.
24.11.2022
Diecézní charita Brno