Inventor Professional - návrh konstrukčních bloků

Popis kurzu:
Inventor Professional - návrh konstrukčních bloků (Design Akcelerátor) Obsah kurzu Inventor Professional - návrh konstrukčních bloků (Design Akcelerátor): princip navrhování s Design Akcelerátorem (DA) pracovní prostředí, integrace do Inventoru generátory komponent výpočty práce se součástmi (objekty) z databáze vkládání do Inventoru aktualizace (změna) objektů nastavení DA, Lokální/Sdílené součásti příručka konstruktéra Obsahové centrum: pracovní prostředí Obsahového centra databáze prvků databáze součástí vkládání prvků a součástí do Inventoru změna (výměna) vložených prvků a součástí Příklad – Návrh převodovky: 1. blok: zadání nákres kinematického schématu předběžná volba parametrů ozubení stanovení pracovního postupu 2. blok výpočet geometrie čelního evolventního soukolí s využitím DA zjednodušený kontrolní pevnostní výpočet čelního ozubeného soukolí podle ČSN 01 4686 část 4 s využitím DA optimalizace konstrukce 3. blok návrh hřídelů s využitím DA návrh normalizovaného konce výstupní hřídele včetně návrhu a kontrolního výpočtu pera výpočet silových poměrů u čelního soukolí výpočet výsledných stykových sil v podporách kontrolní výpočet hřídelů (grafické znázornění výsledných vnitřních účinků - VVÚ v měřítku, posouzení bezpečnosti) 4. blok návrh ložisek s využitím DA výpočet trvanlivosti jednotlivých ložisek ze základní rovnice trvanlivosti s využitím DA 5. blok konstrukční řešení převodové skříně (kreslení sestavy převodové skříně) Součástí kurzu je: školení probíhají v zcela nově zrekonstruované učebně, která je vybavena špičkovou technologií, po absolvování kurzů od nás obdržíte certifikát naše společnost spolupracuje jen s profesionálními lektory, kteří zaručují vysokou kvalitu výuky, na každý den jsou pro Vás připraveny stravenky na oběd, těšit se můžete také na příjemné občerstvení během celého kurzu. Časový harmonogram školení Ubytování
Inventor Professional - návrh konstrukčních bloků
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
4 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » AutoCAD, Autodesk

AutoCAD/AutoCAD LT - základní pro STUDENTY
Kurz AutoCAD základní/AutoCAD LT je určen pro začátečníky, kteří se chtějí naučit pracovat s 2D software pro projektanty a konstruktéry. Program AutoCAD/ AutoCAD LT je programem určený především pro tvorbu výkresové dokumentace. AutoCAD - základní…
Na dotaz
Computer Agency o.p.s.
AutoCAD Revit Architecture CZ
Autodesk Revit Architecture aplikace využívá informační model budovy BIM včetně funkcí pro architektonický návrh, TZB, statiku a stavbu a nabízí stavařům dokonalé provázání všech částí 3D modelu budovy s její 2D výkresovou dokumentací a výkazy.…
Na dotaz (+4 další)
Computer Agency o.p.s.
Inventor Professional - základní kurz PRO STUDENTY
Díky školení Inventor se naučíte bezpečně integrovat data AutoCADu a 3D návrhů do jediného digitálního modelu, ze kterého vytvoříte digitální prototyp výsledného výrobku. Model Inventoru je přesným 3D digitálním prototypem. Díky tomu můžete své…
Na dotaz
Computer Agency o.p.s.