Kariérové poradenství: aktivity pro práci se třídou

Pořadatel kurzu:
CETERAS s.r.o.

Anotace:
Tento prakticky zaměřený kurz poskytuje kariérovým poradcům, výchovným poradcům, pedagogům a školním psychologům širokou paletu sebepoznávacích a rozvojových aktivit, které mohou efektivně využít v hodinách zaměřených na podporu plánování kariéry svých žáků. Kurz je koncipován jak teoreticky, tak především prožitkově, aby měli účastníci příležitost vyzkoušet si jednotlivé techniky na sobě a bezprostředně tak zhodnotit jejich přínos a efektivitu. Získají zásobník dvou desítek aktivit pro tvorbu kariérního portfolia žáků a rovněž dovednost využít metody RIASEC a MBTI v oblasti kariérové volby. Tímto zábavným a zároveň efektivním způsobem budou moci podpořit žáky a studenty v jejich sebepoznání a komplexnější orientaci na trhu práce v souladu s aktuálními trendy v kariérovém poradenství a koučování.

Popis kurzu:
Obsah kurzu Zásady bezpečnosti při skupinových sebepoznávacích aktivitách Tvorba kariérového portfolia Skupinové aktivity kariérového poradenství a koučování zaměřené na mapování slabých a silných stránek, motivace, hodnot, týmových rolí a sociálních vlivů při rozhodování Hollandův RIASEC a principy vycházející z MBTI v kariérovém poradenství a koučování

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastníci si z kurzu odnesou znalost a dovednost: vytvářet s žáky sebepoznávací kariérní portfolio efektivně používat techniky pro mapování silných a slabých stránek, motivace a hodnot, preferovaných týmových rolí a také sociálních vlivů při profesní orientaci skupinově administrovat Hollandův test profesní orientace RIASEC a tvořivě s ním následně se třídou pracovat použít výsledky metodiky vycházející z MBTI v kariérní volbě.

Kariérové poradenství: aktivity pro práci se třídou
11.4.2024 - 4.6.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
4 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Základní principy mindfulness v každodenní praxi
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní představu o konceptu mindfulness (všímavosti) a jeho praktické využitelnosti v každodenních situacích. Kurz je veden prakticky, akcentována je sebezkušenost a nácvik jednotlivých meditačních technik.…
17.5.2024
CETERAS s.r.o.
Inspirace hravou TV
Tři interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Na dotaz (+1 další)
Centrum pro rodinu a sociální péči
Rozhodování v poradenském procesu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
20.6.2024
CETERAS s.r.o.