Závadové chování dětí (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

 

Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

Závadové chování dětí (webinář)
2.6.2022 - 9.6.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
29.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka (webinář)
15.3.2022 - 16.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga
23.2.2022 - 24.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů…
Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Hry na školy v přírodě a pobytové akce
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
21.3.2022 - 22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
10.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení (webinář)
25.1.2022 - 26.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Hudebka nás baví
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
21.3.2022 - 22.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Třídní učitel, nejlepší znalec třídy
23.2.2022 - 24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
29.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Drobné hry pro děti mladšího školního věku
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
3.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.