Pracovník/pracovnice porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat

Popis kurzu:
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Pracovník/pracovnice porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat (29-019-H) (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.
Absolvent vzdělávacího programu se uplatní při vykonávání činností v porážce a konečné úpravě těl jatečných zvířat v rámci povolání řezník v pozici zaměstnance v masném průmyslu, na malých a středních jatkách a v řeznických provozovnách.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je příprava na zkoušku profesní kvalifikace. Osvědčení o profesní kvalifikaci je jednou ze šesti podmínek pro získání ŽL nebo k získání výučního listu v oboru řezník-uzenář.

Pracovník/pracovnice porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat
3.10.2024 - 1.11.2024
Ivančice, Skalice nad Svitavou
Prezenční
objednat Cena
22 345 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Řezník/uzenář