Využívání digitálních technologií ve výuce

Anotace:
Cílem kurzu je porozumět specifikům fyzického a online prostředí. Na základě identifikované úrovně vzdělávacího cíle dokáže účastník zvolit vhodný digitální nástroj. Těžiště kurzu spočívá v?praktickém ovládnutí vybraných nástrojů a získání schopnosti vhodně je integrovat do výuky.

Popis kurzu:
Kurz se věnuje implementaci digitálních technologií do prezenční výuky. Úvodem jsou objasněny základní pojmy (blended learning, distanční výuka, převrácená třída). Dále je pozornost věnována specifikům online učení a didaktickým prvkům. Vyjasňovány jsou především rozdíly ve výuce ve fyzickém a online prostředí. Druhá část kurzu probíhá formou workshopu. Cílem je získat schopnost zvolit vhodný digitální nástroj v?závislosti na výukovém cíli a následně jej vhodně integrovat do výuky podle didaktických principů. Vzdělávací program je tvořen jedním výukovým blokem. Vysvětlení základních pojmů Specifika online prostředí a fyzického prostředí (vzdělávací cíle a obsahy, aktéři vzdělávacího procesu) Volba vhodného nástroje v?závislosti na cílech vzdělávání Workshop – práce s?konkrétními nástroji ve všech úrovních taxonomie vzdělávacích cílů (zapamatování, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnoticí posouzení)

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz je určen pro učitele základních škol. Je akreditován v rámci DVPP u MŠMT ČR. Rozsah: 8 hodin

Využívání digitálních technologií ve výuce
27.5.2021
Brno
Prezenční
Cena
1 850 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Seminář je zaměřen na problematiku identifikace a rozvoj nadprůměrně intelektově nadaného dítěte předškolního a mladšího školního věku: vymezení základních pojmů souvisejících s nadáním a uvedení do problematiky (vloha, schopnost, nadání, talent…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Plán pedagogické podpory v Praxi ZŠ
Kurz je zaměřen na seznámení pedagogických pracovníků s efektivní a smysluplnou prací s žákem s potížemi. Jak vytvořit plán pedagogické podpory na podkladě pedagogické diagnostiky, jak zajistit efektivní řešení potíží žáků a prevenci možných…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
„ŠABLONA“ – Nové metody práce učitele – aktivizující formy výuky…
Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy výuky na základní a střední škole, na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí, především však na aktivizující formy výuky. Obsahem semináře je seznámení se základními metodami, formami práce a…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace