Základní principy praktické péče s prevencí imobilizačního syndromu u klienta, Brno

Anotace:
Tématem kurzu je péče o klienta, u něhož došlo k podstatnému snížení pohybové aktivity, a je tedy ohrožen negativními důsledky inaktivity na lidský organismus.

Popis kurzu:
Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0846-SP/PC/P Program kurzu: Imobilizační syndrom - vznik, příčiny, důsledky, prevence - dýchací, kardiovaskulární, trávicí a vylučovací systém Imobilizační syndrom - vznik, příčiny, důsledky, prevence - kožní systém a pohybový aparát možnosti aktivace klienta na lůžku. Časová dotace: 6 vyučovacích hodin Formální výstupy kurzu: učební materiály a pracovní listy, osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Lektor: Mgr. Lenka Vlčková

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastník si osvojí základní teoretické znalosti o příčinách vzniku a dopadech imobilizačního syndromu na lidský organismu. Prakticky se seznámí s preventivními opatřeními jako jsou vhodné polohování klienta, včetně vertikalizace a aktivace klienta na lůžku, jako jsou dechová a další stimulace klienta k aktivitě s ohledem na možnosti zachování sebepéče.

Základní principy praktické péče s prevencí imobilizačního syndromu u klienta, Brno
31.10.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
950 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Aktivizace klienta formou rytmického pohybu a skupinových tanců,…
Praktický nácvik cvičení na židli, různých typů skupinových tanců a relaxace.
10.11.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…
Kreativní výtvarné techniky – jejich využití v sociálních…
Kurz přináší novou inspiraci a tipy ke kreativní tvorbě s klienty pobytových i ambulantních sociálních služeb. Vybrané výtvarné techniky si účastníci kurzu sami vyzkouší.
14.11.2022
Diecézní charita Brno
Chatové poradenství I. a II.
Kurz účastníky provede základními otázkami chatového poradenství. Budeme se věnovat problematice chatování v oblasti poradenské a krizové komunikace s klientem. Z pohledu témat: techniky práce při poskytování služby, hranice, možnosti a specifika a…
17.2.2022 - 17.2.2023
Modrá linka, z. s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Manipulace a lež: jak si s nimi poradit ONLINE
Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je…
1.12.2022
Diecézní charita Brno
Umění zpětné vazby
Umění zpětné vazby je intenzivní kurz, kde se frekventanti dozví a prakticky si vyzkouší jakým způsobem dávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu.
2.12.2022
Diecézní charita Brno
Dítě v centru
Dítě v centru Akreditace MPSV č.: A2017/0314-SP počet hodin: 24 počet účastníků: 16 Kurz představuje českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle. Jde o roky prověřený terapeutický přístup využívající skupinové…
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.