Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je zasvětit všechny pracovníky ať už sociální pracovníky na úřadech, nebo pracovníky v sociálních službách do problematiky týkající se potřeb rodin, ve kterých žije osoba s duševním onemocněním. Podle typů onemocnění a také podle věku těchto osob je potřeba zvolit různé přístupy, případně metody péče o tyto osoby. Tento kurz by měl všechny zainteresované osoby, které se starají o tyto rodiny připravit na různé eventuality a specifika dle typu a rozsahu onemocnění, aby tak mohli co nejlépe informovat rodiny, jak efektivně a bez zbytečného stresu vést život v těchto rodinách. Použitím příkladů z minulosti, které byly řešeny pracovníky, kteří se starají o tyto rodiny, přispěje k lepšímu poznání životních situací a jejich řešení.  

Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
14.3.2022 - 15.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
2 550 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Žena a pomáhající profese
17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat…
28.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
20.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
14.6.2022 - 15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním…
13.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
13.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do…
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Zadluženost a exekuce v sociální oblasti
Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti, kteří se zabývají dluhovou problematikou či se věnují poradenství. Cílem kurzu je seznámit účastníky s právními aspekty zadlužení a souvisejících otázek. Výklad bude zaměřen na problematiku soudního…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Úvod do problematiky duševního onemocnění
2.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
14.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Slovní sebeobrana
24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky duševního onemocnění
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.