Drogy ve škole (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastník kurzu se orientuje v základním systému protidrogové prevence a zná účinky a projevy užití drog, se kterými se mohou nečastěji setkat pedagogové ve školním prostředí, případně v dalších organizacích či institucích, které se zaměřují na pedagogickou činnost. Seznámí se s případnými varovnými příznaky, které mohou predikovat užívání návykových látek a seznámí se s některými možnými postupy řešení drogové problematiky v pedagogické praxi. Orientuje se také v základní legislativě, která s drogovou problematikou souvisí.

Drogy ve škole (webinář)
25.3.2022 - 29.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Emoční management pro pedagogy
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do světa digitálních technologií ve vzdělávání
Cílem kurzu je přinést základní přehled v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání. Základní pedagogické kategorie budou uvedeny do vztahu s?využíváním e-learningu. Účastníci si osvojí schopnost implementace digitálních nástrojů v?souladu s…
Na dotaz
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová…
30.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Lektor dalšího vzdělávání
Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost.…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
16.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativní koučování dětí
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a…
1.4.2022 - 3.6.2022
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová…
24.1.2022 - 31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Sexuální výchova v mateřské škole
1.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
9.2.2022 - 10.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů…
Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Pedagog volného času - (2 semestry), Brno
Program je v souladu s § 17 zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Je ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, pedagogika volného času. Informace a…
21.9.2021 - 30.6.2022
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a…
16.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.