Jarní kurz Asistenta pedagoga v Kolíně

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Komu je určeno: pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.  Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne část teorie online, praxe a zkouška prezenčně.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Vzdělávací cíl: • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil) • Orientace v systému a organizaci školy • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.) • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce

Jarní kurz Asistenta pedagoga v Kolíně
15.1.2021 - 5.6.2021
Praha
Prezenční
Cena
12 000 Kč
Jarní kurz Asistenta pedagoga v Kolíně
15.1.2021 - 4.6.2021
Praha
Prezenční
Cena
12 000 Kč
Jarní kurz Asistenta pedagoga v Kolíně
1.3.2021 - 27.8.2021
Praha
Online
Cena
12 000 Kč
Jarní kurz Asistenta pedagoga v Kolíně
14.4.2021 - 30.8.2021
Kolín
Online
Cena
12 000 Kč
Jarní kurz Asistenta pedagoga v Kolíně
5.5.2021 - 19.8.2021
České Budějovice
Prezenční
Cena
12 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

„ŠABLONA“ – Efektivní komunikace u pedagogů
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj dovedností efektivní komunikace a její aplikaci v praxi. Pedagogickým pracovníkům budou představeny metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci a změny v komunikaci…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Studium pro asistenty pedagoga - Jeseník
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon asistenta pedagoga Cílová skupina: studium pedagogiky je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu…
26.2.2021 - 31.5.2021
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická…
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - studium bude…
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon asistenta pedagoga Cílová skupina: studium pedagogiky je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu…
19.3.2021 - 6.6.2021
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická…
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace