Zdravotník zotavovacích akcí

Popis kurzu:
Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ, trenéry sportovních škol, učitele – vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogy volného času, vychovatele školních zařízení, asistenty pedagoga. Absolvent kurzu bude vybaven teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi z oblasti první pomoci. Rovněž bude znát právní normy spojené s povinnou zdravotnickou dokumentací vedenou v souvislosti s pořádáním zotavovacích akcí pro děti. Bude schopen plně vykonávat činnosti spadající do kompetencí zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz probíhá v blocích 6. - 8. 5. a 27. - 29. 5. 2022. Přihlásit se můžete prostřednictvím Obchodního centra MU do 24. 4. 2022, zde: https://is.muni.cz/obchod/baleni/257470 OBSAH: Zásady stavby a funkce lidského těla (3 hodiny) První pomoc teoretická část (10 hodin) První pomoc praktická část (16 hodin) Péče o nemocné (4 hodiny) Základy zdravotnické dokumentace (1 hodina) Práva a povinnosti ZZA (3 hodiny) Hygiena a epidemiologie (3 hodiny) Kurz má hodinovou dotaci 40 hodin a probíhá ve dvou blocích + závěrečná zkouška.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem tohoto kurzu je připravit účastníka na to, aby dokázal dle vyhlášky č. 422/2013Sb. zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích jako zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). Důraz bude kladen na nácvik praktické první pomoci mj. za využití simulovaných situací. Kurz je zakončený zkouškou z teoretických i praktických znalostí a dovedností.

Zdravotník zotavovacích akcí
Na dotaz
Brno-Bohunice
Prezenční
objednat Cena
3 300 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » První pomoc