Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě

Anotace:
Výchova neklidného dítěte na rodiče často klade velmi vysoké nároky. Jste už unavení a přetížení? Zažíváte frustraci a stres? Tento jedinečný kurz je tu především pro Vás, pro rodiče. Pojďte se na chvíli zastavit a načerpat novou energii.

Popis kurzu:
Kurz obsahuje minimum teorie. Věříme, že nejen načerpáte novou sílu, ale odnesete si také novou inspiraci a povzbuzení. Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě Podíváme se na to, jak můžete pečovat o svoji vlastní pohodu a předcházet tak stresu. Zkusíme společně najít způsoby, díky kterým pro nás bude výchova dětí skutečně tím obdobím, na které budete s láskou vzpomínat. Budeme společně objevovat vnitřní zdroje rodičovské síly, abychom zde zvládli pro naše děti být, když nás potřebují. Pod vedením naší lektorky si můžete na vlastní kůži vyzkoušet Snoezelen. Budete mít možnost si nejen odpočinou, ale odnesete si také velmi zajímavá zážitek. V odpoledním bloku bude také prostor pro sdílení toho, co jako rodiče neklidných dětí zažíváte. Společně se podíváme na konkrétní situace, se kterými si při výchově nevíte rady a pokusíme se přijít na to, jak je v klidu zvládnout.
Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě
28.5.2022
Biskupská 280/7
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti …
16.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Studium pro asistenty pedagoga - Ostrava
Studium pro asistenty pedagoga Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s…
Na dotaz
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.
Jak se domluvit s neklidným dítětem
Řešíte, jak se domluvit s neklidným dítětem tak, abyste ho získali pro spolupráci? Snažíte se porozumět jeho vlastní řeči, ale někdy to nejde? Jak spolu komunikovat efektivně a bez zbytečných konfliktů?
8.6.2022
Centrum pro rodinu a sociální péči

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
10.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace
Akreditace MŠMT ČR dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit…
Na dotaz (+1 další)
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Sebeobrana pro pomáhající profese
Jak se bránit, aby obrana byla účinná? A co dělat po skončení incidentu? Jak mohu agresivní jednání klienta zvládnout pomocí komunikačních technik a předejít tak fyzickému napadení? Jak a kdy je potřeba z komunikačních technik přecházet do fyzické…
Na dotaz
CETERAS s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Environmentální výchova v MŠ
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově …
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Inspirace hravou TV
Tři interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
JAK BÝT AUTORITOU - seminář z cyklu Školní konstelace
Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje.…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
8.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Jak se domluvit s neklidným dítětem
Řešíte, jak se domluvit s neklidným dítětem tak, abyste ho získali pro spolupráci? Snažíte se porozumět jeho vlastní řeči, ale někdy to nejde? Jak spolu komunikovat efektivně a bez zbytečných konfliktů?
8.6.2022
Centrum pro rodinu a sociální péči
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
21.6.2022 - 22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
10.6.2022
Zřetel, s.r.o.