Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Cílem není naučit pedagogy, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí ADHD, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPCH. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD, zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Základem je vztah založený na důvěře a respektování přirozené autority pedagoga. Bude probrána otázka užitečné pedagogické strategie časté zpětné vazby, neboli zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování). Dále si seminář klade za cíl poskytnout náhled na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. V rámci semináře se učitelé seznámí se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD.

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
7.3.2022 - 8.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka II.
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
26.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
13.6.2022 - 14.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
21.3.2022 - 22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
25.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí (webinář)
9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Asertivita v životě pedagoga
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Autogenní trénink: zvládání stresu a prevence vyhoření
Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a…
11.5.2022
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
17.1.2022 - 18.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
24.1.2022 - 28.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - sebepoznání a osobnostní…
22.3.2022 - 23.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Formativní hodnocení (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
Zveme zájemce o práci s malými dětmi na víkendový vzdělávací kurz. Kurz je svou odborností určen těm, kteří uvažují o složení profesní zkoušky na pozici Chůva pro děti v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M a…
Od 12.3.2022 (+4 další)
Filiánek, z.s.
Myšlenkové mapy (webinář)
13.6.2022 - 14.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Kritéria školní zralosti – připravený předškolák (webinář)
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka
24.1.2022 - 31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
12.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
22.3.2022
Zřetel, s.r.o.