Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách

Popis kurzu:
Kurz je určen sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, kteří již absolvovali min. 50hodinový kurz krizové intervence u libovolné vzdělávací instituce, a kteří se ve své práci v sociálních službách setkávají s traumatizovaným klientem. Vstupní požadavky: a) vzdělání: min. SŠ s maturitou b) věk min. 21 let c) absolvování minimálně 50 ti hodinového kurzu z oblasti krizové intervence u libovolné vzdělávací instituce (doložit kopií osvědčení) Obsah kurzu: • Akutní stresová reakce a její principy, typické reakce na trauma, normalita a trauma • Typické reakce lidí při akutní stresové • Akutní stresové reakce v kazuistikách • Akutní stresová reakce, rozhraní krizové intervence a psychoterapie • Možnosti práce s tělem u akutní stresové reakce • Integrace verbální a tělové práce u akutní stresové reakce • Vývojové trauma a krizová intervence • Vývojové trauma vs. deprivace, transgenerační trauma • Syndrom CAN • Síla rodinných modelů, transgererační trauma • Proces krizové intervence u vývojového traumatu • Práce s tělem u vývojového traumatu s těžištěm v krizové intervenci • Práce s několika technikami práce s tělem s těžištěm v krátkodobé psychoterapii • Posttraumatické reakce vyvíjející se v delším časovém horizontu, komplexní péče o traumatizované klienty se zřetelem na psychoterapii • Projevy posttraumatické reakce, posttraumatická stresová porucha • Přípravné kroky k psychoterapii a základní psychoterapeutické prvky při práci s traumatem • Tělo, psychosomatika, přímá a nepřímá práce s tělem • Práce s tělem v psychoterapii traumatu • Efekty změny v psychoterapii při léčbě traumatických obtíží

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz se zaměřuje na dva základní typy reakce na trauma: trauma jako reakce na náhlou nepředvídatelnou událost a trauma, které vstoupilo do vývoje člověka. V programu je nabídnut dvojí časový rámec pomoci: Práce s reakcí na trauma v její naléhavé emergentní podobě (akutní stresová reakce) a práce s traumatem, které se stalo v minulosti a bylo oživeno nějakým vnějším spouštěčem (posttraumatickými stresová reakce), anebo přešlo do podoby nějaké psychické či somatické symptomatologie (posttraumatická stresová porucha). Z hlediska času, naléhavosti i objemu práce s klientem v programu rozlišujeme různé metody: krizovou intervenci, emergentní psychoterapii, systematickou psychoterapii v rámci komplexní péče o člověka s posttraumatickými obtížemi.

Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
10 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Ostatní

Mistr Plavčí
Mistr Plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje bezpečnost návštěvníků zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a v případě nutnosti organizuje, řídí a vykonává příslušný záchranný zásah. Vstupní…
Na dotaz
Vodní záchranná služba Brno-město, z. s.
Léčivé rostliny pro začátečníky
Dozvíte se vše důležité o sběru a pěstování léčivých rostlin. Získáte návod na základní formy zpracování léčivých rostlin. Seznámíte se s historií používání léčivých rostlin.
26.5.2023 - 27.5.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Cesta mandaly online
Je mnoho způsobů, jak najít tu správnou cestu, a právě mandala je jednou z nich. Projděte svět mandal a jak je využít praxi.
Na dotaz
Centrum Mandala z. s.