Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

  • představit metody rozvíjející matematickou gramotnost na ZŠ
  • získat praktické rady a náměty
  • informovat, jak aplikovat tradiční i netradiční metody v hodinách matematiky
  • podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání

Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
25.1.2022 - 26.1.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
26.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
24.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Výtvarné činnosti pro děti do tří let
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
25.1.2022 - 26.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Myšlenkové mapy (webinář)
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
7.2.2022 - 8.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat …
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Projektová výuka II.
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka
24.1.2022 - 31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Třídní učitel, nejlepší znalec třídy
5.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
18.5.2022 - 19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
25.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Drogy ve škole (webinář)
7.6.2022 - 8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
24.1.2022 - 28.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v…
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.