Barman - denní kurz

Popis kurzu:
Osvojíte si práci za barem i přípravu koktejlů. Naučíte se technologie přípravy drinků, samotnou přípravu i rozeznávání nápojů podle použitých surovin a technologie přípravy. Dále se naučíte práci za barem včetně její organizace. Zvláštní důraz v kurzech věnujeme motivaci a sebedůvěře, což vede k úspěšnému uplatnění absolventů u nás i v zahraničí. Hlavním cílem kurzu je připravit Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace (dle hodnoticího standardu).

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolvent tohoto kurzu zná novinky a trendy v přípravě a servisu koktejlů a drinků včetně působivého Working Flairu. Orientuje se v široké nabídce prémiových produktů a je schopný nabídnout jejich alternativy. Je připraven na práci za barem s předpokladem získání kvalitního pracovního místa, barmanské práce a odborné praxe. Je schopen připravit samostatně desítky koktejlů a drinků, zná výrobní postupy, zdobení, servis i zajímavosti o jednotlivých nápojích. Orientuje se v barové nabídce produktů a zbožíznalectví. Ovládá práci za barem v klasickém a americkém stylu práce i možných alternativách.

Barman - denní kurz
7.2.2022 - 16.2.2022
Brno
Prezenční
Cena
4 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Barman/barista

Barista - profesní kurz
Určen všem, kteří milují kávu a mají zájem o bližší poznání procesu proměny kávového zrnka z nepraženého v pražené. Účastníci se seznámí s rozdíly mezi „správně a nesprávně – zdravě a nezdravě“ připravenou kávou (ze všech způsobů přípravy kávových…
28.2.2022 - 2.3.2022
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková…
Barista - příprava kávy
Máte rádi kávu? Chcete se zdokonalit v její přípravě? Přijďte k nám a my vás naučíme, jak správně vybrat a připravit výbornou kávu!
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…