Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastník semináře se naučí rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámí se s principy respektující přístupu a dokáže použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti – popis, sdělení, očekávání, možnost volby. Ujasní si, kde a jakým způsobem stanovit hranice, vyzkouší si pozici přirozené autority. Dokáže nahradit trestání vyvozením přirozeného důsledku a posilování posunů ve vývoji dětí jejich popisem místo pochval a nálepkování.

Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí (webinář)
18.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 190 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Motivace a motivátory ve školním prostředí
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro…
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
12.4.2022 - 13.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Výtvarné činnosti pro děti do tří let
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Emoční management pro pedagogy
24.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
18.5.2022 - 19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
14.6.2022 - 15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
16.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Asertivita v životě pedagoga
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
25.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do práce s agresí, vztekem a naštvaností
V rámci kurzu se účastníci naučí základy práce s agresí, vztekem a naštvaností. Dokážou lépe zvládnout svoje agresivní chování, ať už v aktivní nebo pasivní formě. Získají více nástrojů, jak pracovat s naštvaným klientem a budou schopni lépe udržet…
25.4.2022
CETERAS s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
24.5.2022 - 25.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2
Kurz Nenásilná komunikace II navazuje s dostupem na kurz Nenásilná komunikace I., v rámci kterého účastníci nabyté vědomosti zavedli do praxe. Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale…
2.5.2022
CETERAS s.r.o.
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
13.6.2022 - 14.6.2022
Zřetel, s.r.o.