Sandplaying II.

Popis kurzu:
Tento kurz je určen pro absolventy kurzu "Sandplaying I. – možnosti využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými", jako navazující seminář, rozšiřující možnosti práce s pískovištěm v poradenském procesu s dětmi a dospělými. Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s dalšími možnostmi využití herního pískoviště jako možného prostředku komunikace při práci s klienty v sociálních službách. Zaměříme pozornost specificky na téma vývoje poradenského procesu, jeho jednotlivé fáze a využití pískoviště v rámci nich. Těmito fázemi jsou ve stručnosti fáze sebepoznávání, budování sebepodpory, práce s emocemi, sebevýživa a experimentování s chováním. V každé této fázi můžeme pískoviště využít různými způsoby a na to se na semináři zaměříme. V závěru si i ujasníme blíže, jak můžeme v rámci Sandplaying aplikovat znalosti z neurobiologie. Herní pískoviště je jedním z možných nástrojů, jak navázat kontakt s klientem v poradenství, získat o něm diagnosticky hodnotné informace a působit ve směru náhledu, přijetí či změny toho, co je potřebné. V rámci herního pískoviště dítě (rodina, dospělý) zobrazuje svůj aktuální vnitřní svět a my se tak můžeme společně přiblížit jeho momentálním potřebám, zájmům, emocím, myšlenkám, nahlédneme více do jeho vztahů, představ o sobě a druhých, o světě. Herní pískoviště tvoří samotné přenosné pískoviště s pískem a množstvím postaviček a figurek, ze kterých můžeme stavět, tvořit, jde tedy o konkrétní, hmatatelný a velmi názorný obraz, se kterým můžeme pohybovat, experimentovat, měnit jej, sledovat jeho vývoj v čase. Program obsahuje část teoretickou i praktickou, nácvikovou i sebezkušenostní. Cílem kurzu není terapie a sebezkušenost. Program je zaměřen na rozvoj vlastních dovedností v oblasti výchovně-poradenské práce s klienty. Kurz rozšíří a doplní informace i praktické dovednosti programu Sandplaying I. v rámci poradenské praxe pro zaměstnance v pomáhajících profesích (sociálních službách, školství či lékařství), osoby pečující o osobu blízkou, ale také pro veškeré zájemce o danou problematiku.
Sandplaying II.
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
3 190 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Základy koučování v sociálních službách
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a…
30.5.2022 - 31.5.2022
CETERAS s.r.o.
Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi
Kurz je určený pro pracovníky nízkoprahových klubů, volnočasových center, pedagogy a dobrovolníky pracující s romskou mládeži, kteří chtějí získat nové podněty a inspiraci pro práci s touto cílovou skupinou. Kurz je akreditován v rozsahu 16…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.