Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastník semináře bude znát některá vývojová specifika dospívajících včetně faktorů, které formují či modifikují jejich životní styl. Bude se orientovat v nejčastějších problémech současné mládeže a jejich provázanosti s vnějšími i vnitřními vlivy. Vyzkouší si techniky práce s motivací u dospívajících, které je možné uplatnit v různých kontextech práce s touto cílovou skupinou v rámci rodiny a v rámci školských zařízení. Bude si také vědom vlivu kontextu a pozice pedagoga na práci s cílovou skupinou.

Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
14.6.2022 - 15.6.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
1.3.2022 - 2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení (webinář)
8.3.2022 - 9.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním…
17.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné pedagogické situace
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet…
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Formativní hodnocení (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Kritéria školní zralosti – připravený předškolák (webinář)
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Environmentální výchova v MŠ
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro…
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v…
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
24.5.2022 - 25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické…
6.4.2022 - 7.4.2022
Zřetel, s.r.o.