Úvod do včelaření

Popis kurzu:
Obsah kurzu: Úvod do biologie včely medonosné: včelstvo jako superorganismus, kasty včel, vývojové fáze včelího plodu, specializace včelích dělnic… Včelařské vybavení: jak vybrat správné obydlí pro včely – včelí úl, včelařova bednička s nářadím… Zootechnika včelaření: co, kdy a jak dělat ve včelách během roku. Práce ve včelách se neřídí přímo kalendářem (diářem), ale stavem květeny v přírodě, neboť včela a květy tvoří synergický celek. Jak pečovat o oddělky a o již „dospělé“ včelstvo? Rozdíly mezi nízkými a vysokými nástavky z hlediska provozní praxe… Úvod do včelích nemocí: vzhledem k rozsahu problematiky se zaměříme na ty nejběžnější nemoci včel a včelího plodu. Jak nemoc rozpoznat a jak provést vhodné ošetření? Zaměříme se především na všudypřítomnou Varroázu, dále pak na Mor včelího plodu a Úplavici včel. Hygiena ve včelaření – základ úspěšného omezení nemocí. Včelařovy povinnosti dané zákonem: Zodpovědný, nejen začínající včelař musí dodržovat několik málo povinností vyplývajících z platné legislativy. Povíme si o nich. Včelařovo vzdělávání: každý včelař by se měl průběžně vzdělávat a tak zvyšovat svoje znalosti. Včelaření se stalo moderním koníčkem současné doby, což se projevuje mimo jiné velkým množstvím dostupné literatury. Které knihy je důležité mít v knihovně a které nikoliv? Jaké zdroje na internetu lze považovat za relevantní? Jaké jsou další možnosti vzdělávání? Rozsah kurzu: 10 hodin (3 odpolední bloky), teorie + praxe

Nabyté znalosti a dovednosti:
V kurzu získáte základní informace nezbytné pro zvládnutí chovu včel. Kurz je určen pro všechny zájemce o tuto problematiku a zejména pro potenciální včelaře začátečníky.

Úvod do včelaření
Na dotaz
Prezenční
Cena
2 300 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Ostatní

Aktivace pánevního dna
Kurz je pojat jako soubor informací a zároveň praktický nácvik účinných postupů při těchto obtížích formou aktivace pánevního dna. A to pod odborným vedením fyzioterapeutky Mgr. Lucie Fridrichové.
Na dotaz
Centrum sociálního a zdravotnického…
Přirozená cesta ke zdraví
Přijďte se naučit, jak vnímat vlastní tělo aktivně – jak neoddělovat duši od těla ani při posuzování vlastních potíží. Projdeme pentagram - orgánovou růžici: budeme se zabývat okruhem jater, tenkého střeva, žaludku, slinivky, ledvin, plic a tlustého…
20.11.2021 - 21.11.2021
Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Cílem kurzu je uvést sociálního pracovníka do problematiky předcházení a řešení zadlužení u sociálně ohrožených osob, rozvoj dovedností při řešení rodinných rozpočtů, rodinného finančního plánování a strategií jednání o těchto aspektech se sociálně…
Na dotaz
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně…