Základy stress managementu pro pedagogy

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

 

Hlavním cílem semináře je seznámit pedagogy s možnostmi prevence a řešení profesní krize pomáhajícího povolání. Absolventi školení budou schopni jasně vydefinovat, co je u nich spouštěcím momentem psychické zátěže a stresu. Součástí semináře jsou také interaktivní techniky využitelné v průběhu vyučování k vytvoření pozitivní atmosféry a minimalizaci stresu žáků.

Základy stress managementu pro pedagogy
7.2.2022 - 8.2.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Inspirace hravou TV
Tři interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
29.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Kreativně ve školním prostředí
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto…
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
16.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Formativní hodnocení
10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
2.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
9.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Třídní učitel, nejlepší znalec třídy
23.2.2022 - 24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
19.1.2022 - 20.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka II.
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Environmentální výchova v MŠ
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat …
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení (webinář)
25.1.2022 - 26.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.