Děti s nežádoucím chováním v předškolním a mladším školním věku – co by měli rodiče vědět

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastníci se seznámí se základními charakteristikami dětí s poruchami chování a potížemi v chování a možnostmi řešení těchto potíží, zjistí, kteří odborníci se podílejí na diagnostice poruch chování a příčiny jejich vzniku, naučí se základní charakteristiky projevů dětí s ADHD a ADD a zásadami péče o tyto děti nejen ve škole, ale i v domácím prostředí, seznámí se s charakteristikami vybraných projevů nežádoucího chování jako je lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky, toulání, agrese a šikana a možnostmi jejich řešení ve škole i v rodině, zjistí, jaké možnosti podpory mají rodiče dětí s nežádoucím chování v rámci školy i mimo ni. Součástí webináře bude diskuze a možnost zodpovídat dotazy účastníků.

Děti s nežádoucím chováním v předškolním a mladším školním věku – co by měli rodiče vědět
2.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
350 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Komunikace

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy
16.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Nedostatek sebevědomí v komunikaci
Obsah kurzu Budeme mluvit o strachu a co to vlastně je. Zjistíme, co všechno ovlivňuje náš pocit při setkávání s lidmi a jak my ovlivňujeme je. Řekneme si, co s negativními projevy vašeho okolí - jak se jim postavit, jak je řešit, jak je…
20.5.2022
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Rétorika a veřejné vystupování
Kurz je určen studentům, ale i širší veřejnosti, kteří se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. Náročnost kurzu je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé. Metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, které se…
8.2.2022 - 12.4.2022
Mendelova univerzita v Brně, Institut…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Jak knockoutovat manipulátora
S manipulací se setkáváme téměř denně. Jedná se o situaci, kdy se nám někdo snaží podsunout názor, postoj či konkrétní rozhodnutí, aniž bychom si toho všimli. Manipulátor se nás snaží ovlivnit různými způsoby tak, abychom mu vyšli vstříc a vyhověli…
Na dotaz
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Vztek v péči o blízkou osobu
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Individuální mandalový diagnostický test - ONLINE
Jako jediné centrum v naší republice nabízíme mandalový diagnostický test. Nově také on-line! Zjistěte, jestli už jste ten rozchod opravdu zpracovali, jestli máte dobrý přístup ke své životní energii nebo kde pořád děláte chybu. Proč se vám některé…
Na dotaz
Centrum Mandala z. s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Ostatní

Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít…
Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
29.3.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Praktické Feng Shui v moderní době
Absolvováním kurzu získáte základní orientaci v nauce Feng Shui a dokážete vyhodnotit pozitivní a negativní vlivy okolního prostředí na kvalitu svého života. Pokud Vás zajímá design interiéru a exteriéru, máte rádi kolem sebe krásné prostředí a…
18.2.2022 - 25.2.2022
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Škola a dítě s podpůrnými opatřeními – co by měli rodiče vědět
2.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » První pomoc

Kdo si hraje, nezlobí, aneb nečinnost lidskému organismu…
30.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Děti s nežádoucím chováním v předškolním a mladším školním věku…
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Příspěvek na péči
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.