Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastníci semináře se seznámí s vymezením základních pojmů týkajících se finanční gramotnosti a možnostmi, jak toto téma zařadit do výuky na 1. stupni ZŠ včetně praktických ukázek a aktivit.  

Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
2.5.2022 - 3.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do koučování dětí
Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, budou-li mít na své cestě průvodce, který je kreativně a přiměřeně věku povede k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li se spíše než na problém, na jeho řešení, ušetříme dítěti i sobě samým mnoho…
14.3.2022
CETERAS s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Keramika I. - nejen pro začátečníky
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro…
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
29.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Projektová výuka II.
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ …
18.1.2022 - 19.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání I.
Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale je pro nás náročné nenechat se unést vlastními emocemi. Ty však mohou komunikaci ještě více znesnadňovat. Jak vyjádřit své pocity a potřeby…
4.4.2022
CETERAS s.r.o.
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro…
16.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
10.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Emoční management pro pedagogy
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení
20.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
21.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro…
22.4.2022
Zřetel, s.r.o.