Formativní hodnocení

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy s formativním hodnocením, a to od jeho samotného představení až po konkrétní aplikaci ve školním prostředí.

Formativní hodnocení
18.5.2022
České Budějovice
Prezenční
objednat Cena
1 790 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game…
2.11.2022 - 3.11.2022
Zřetel, s.r.o.
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
6.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
9.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
21.6.2022 - 22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Studium obsahuje 4 moduly: Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Pracovní právo Financování…
Na dotaz (+1 další)
Mendelova univerzita v Brně, Institut…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Matematická pregramotnost (webinář)
7.4.2022 - 8.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
8.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
8.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
24.1.2022 - 28.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
9.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
21.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
18.5.2022 - 19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Třídní učitel, nejlepší znalec třídy
23.2.2022 - 24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
25.4.2022 - 26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.