Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem semináře je naučit posluchače, jak správně využívat etický kodex pracovníka působícího v sociálních službách. Jde zejména o praktické hledisko a jeho využití v praxi. Účastníci si uvědomí svou vlastní hodnotu při práci s klienty a naučí se preferovat při své práci lidský přístup. Absolventi kurzu získají základní ucelené informace o etice a etickém přístupu v sociálních službách. Rozvinou své znalosti při praktické aplikaci standardu kvality sociálních služeb č. 2 do praxe.  

Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
26.1.2022 - 27.1.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Terénní sociální práce v praxi
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
12.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
9.3.2022 - 10.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
9.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Komunikace se seniory
Seznámit se s problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Naučit se různé postupy pro navázání komunikace se seniory v institucích i v domácím prostředí. Pozornost bude zaměřena i na ageismus a jeho dopad na vnímání stáří ve…
Na dotaz
Diecézní charita Brno

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice…
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Základní principy praktické péče s prevencí imobilizačního…
Tématem kurzu je péče o klienta, u něhož došlo k podstatnému snížení pohybové aktivity, a je tedy ohrožen negativními důsledky inaktivity na lidský organismus.
11.4.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a…
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Komunikace s klientem se specifickým chováním
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
10.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Sandplaying II.
Tento kurz je určen pro absolventy kurzu "Sandplaying I. – možnosti využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými", jako navazující seminář, rozšiřující možnosti práce s pískovištěm v poradenském procesu s dětmi a dospělými. Cílem…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do…
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.