Aktivizace a reflexe ve výuce

Anotace:
Úvod hodiny je zásadní časovou investicí, která se nám vrátí v podobě navázání spolupráce s žáky, jejich aktivizace, motivace a prohloubení jejich zájmu. Reflexe na konci hodiny je zase významným nástrojem sebehodnocení u žáků a rozvíjí jejich motivaci učit se. Účastníci se seznámí s více než desítkou kreativních nápadů pro úvodní aktivizaci i závěrečnou reflexi, které mohou do výuky zařadit i s minimální časovou investicí. Budou tak moci zefektivnit své pedagogické úsilí a posilovat odpovědnost žáků za jejich učení.

Popis kurzu:
Význam aktivizace a její pozitivní dopady na efektivitu výuky Nejefektivnější aktivizační techniky pro žáky ZŠ Význam reflexe a její pozitivní dopady na efektivitu výuky Nejefektivnější techniky reflexe pro žáky ZŠ Praktický nácvik a sdílení zkušeností

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s: přínosy aktivizace žáků na začátku hodiny a reflexe na konci hodiny, praktickými návody, jak v žácích na začátku hodiny probudit zájem, aktivizovat je a zmapovat jejich předchozí znalosti, praktickými návody, jak vést žáky k sebehodnocení a reflexi, výhodami i nevýhodami jednotlivých technik tak, aby je mohli flexibilně a užitečně používat v praxi.

Aktivizace a reflexe ve výuce
24.2.2023
Brno
Prezenční
objednat Cena
2 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Rozhodování v poradenském procesu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
15.6.2023
CETERAS s.r.o.
Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání I.
Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale je pro nás náročné nenechat se unést vlastními emocemi. Ty však mohou komunikaci ještě více znesnadňovat. Jak vyjádřit své pocity a potřeby…
8.6.2023
CETERAS s.r.o.
Kreativní koučování dětí
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a…
30.3.2023 - 2.6.2023
CETERAS s.r.o.