Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je provést účastníky procesem stavby volnočasových aktivit od jeho počátku až po závěrečnou reflexi tak, aby aktivity sloužily jako prostředek k prohloubení další spolupráce mezi pracovníky a uživateli služby. Absolventi získají nejen teoretické informace, ale i praktické dovednosti v procesu vedení aktivit ve specifickém prostředí NZDM.  

Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
15.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
31.1.2022 - 1.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Úvod do problematiky duševního onemocnění
18.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice…
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Sociálně-právní minimum
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Úvod do problematiky duševního onemocnění
2.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
19.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
13.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy krizové intervence
27.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Uživatel drog jako klient sociální služby
28.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice…
4.3.2022
Zřetel, s.r.o.