Praktická asertivita v sociálních službách

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem vzdělávacího programu je využití tréninkové metodiky, ve které si účastníci procvičí asertivní věty, fráze, obraty, asertivní rozhovory, přiměřený tón hlasu a to vše s pohledu profesní etiky a práv osobnosti. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj znalostí konkrétních komunikačních dovedností, které mají přímý dopad na kvalitu práce a vytváření pozitivních vztahů napříč všemi účastníky v sociální oblasti.  

Praktická asertivita v sociálních službách
22.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita,…
12.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
19.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Základy krizové intervence
21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
14.6.2022 - 15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
15.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice…
4.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Teorie a metody sociální práce
24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Praktická asertivita v sociálních službách
2.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Manipulace a jak s ní pracovat
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících…
6.4.2022 - 7.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Terénní sociální práce v praxi
2.3.2022 - 3.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy krizové intervence
21.6.2022
Zřetel, s.r.o.