Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách

Popis kurzu:
Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin Kurz je určen sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, poskytujícím služby sociálního poradenství nebo těm pracovníkům, kteří si chtějí obohatit stávající znalosti a dovednosti pro působení v sociálních službách využívajících poradenský rozhovor jako jeden z hlavních nástrojů práce s klientem, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu Obsah kurzu: a) poradenství - zakotvení sociálního poradenství do rámce sociálních služeb b) úvod do Eganova modelu poradenského rozhovoru c) časoprostorové zakotvení rozhovoru d) propátrání situace a mapování potřeb klienta e) přání, potřeby klienta a zakázka pro společnou práci f) podpora - kontrola poradenského pracovníka g) zájem klienta a zájem poradce h) postoje poradce a nutnost sebereflexe i) asertivní dovednosti - náročné momenty v praxi poradce Vstupní požadavky do kurzu: a) vzdělání: min. SŠ vzdělání s maturitou b) věk min. 21 let c) praxe či stáž v některé z poradenských služeb či výkon poradenské praxe – doložit písemným potvrzením Ukončení kurzu Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu, zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu (blok = 2 vyučovací hodiny) a absolvují závěrečný test znalostí. Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu nebo nevyplní závěrečný test znalostí, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je: rozvinout stávající komunikační dovednosti a ověřit jejich efektivitu pro práci s klienty v poradenství Dílčí cíle: a) porozumění možnostem i limitům práce s klientem v rámci sociálního poradenství b) porozumění důležitosti sebereflexe při práci s klientem v poradenství c) komunikační dovednosti pro zmapování situace klienta a formulaci zakázky pro společnou práci s klientem d) komunikační dovednosti pro časoprostorové nastavení poradenské konzultace e) komunikační dovednosti pro zvládání obtížných momentů při spolupráci s klientem

Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
6 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kurz je určen pro veškerou veřejnost. Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací č. 2014/0519-PK
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Dítě v centru
Dítě v centru Akreditace MPSV č.: A2017/0314-SP počet hodin: 24 počet účastníků: 16 Kurz představuje českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle. Jde o roky prověřený terapeutický přístup využívající skupinové…
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.
Motivační hodnocení zaměstnanců v sociálních službách
Motivační hodnocení zaměstnanců v sociálních službách Hodnocení zaměstnanců je významnou manažerskou kompetencí, která vyžaduje znalosti a praktické zkušenosti s vedením hodnotících rozhovorů. Akreditovaný vzdělávací program se ve svém obsahu…
Na dotaz
Diecézní charita Brno