Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je rozvoj znalostí konkrétních norem a pravidel chování a vztahů v pracovním kolektivu, které jsou účinnou zárukou každodenního vytváření dobrých profesních vztahů a příjemné firemní kultury. Účastníci budou mít možnost prakticky prodiskutovat jednotlivá témata a společně s lektorem hledat možnosti a řešení pro konkrétní zlepšení v jejich pracovních kolektivech a také rozvinout znalosti na modelových příkladech. V praktické části budou účastníci konkrétní dovednosti prakticky aplikovat při hledání řešení reálných případů, které vzejdou z analýzy situace účastníků z jejich pracovního prostředí.    

Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
16.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
20.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do práce s agresivním klientem
28.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy krizové intervence
13.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Reminiscence – práce se vzpomínkami
16.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s…
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících…
9.2.2022 - 10.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Práce s emocemi v sociálních službách
5.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Cílování a škálování v sociálních službách
3.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro…
22.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky duševního onemocnění
18.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Gerontooblek - simulace stáří
5.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
25.4.2022
Zřetel, s.r.o.